Wycena przedsiębiorstw / wycena spółek / wycena udziałów

Wycena przedsiębiorstwa:
zestaw działań zmierzających do ustalenia faktycznej wartości przedsiębiorstwa.

 

Opis usługi

DCF istniejąc od 10 lat na rynku sporządziło setki opracowań obejmujących profesjonalne wyceny firm. Przeprowadzamy wyceny przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych formach prawnych. Najczęściej dokonujemy wyceny spółek z o.o. oraz wyceny spółek akcyjnych. Realizujemy również wyceny udziałów, akcji (wyceny udziałów w spółce z o.o., jak i wyceny akcji w S.A.). Wycena udziałów w spółce może dotyczyć zarówno udziałów większościowych, jak i mniejszościowych, co zostaje uwzględnione w kalkulacji, a zależne jest przede wszystkim od praw przysługujących udziałowcom większościowym/ mniejszościowym. Oprócz wspomnianej wyceny wartości spółek z o.o. i akcyjnych przeprowadziliśmy również liczne:
- wyceny działalności gospodarczych,
- wyceny spółek cywilnych,
- wyceny spółek jawnych/ komandytowych
Przeprowadzenie rzetelnych wycen przedsiębiorstw zapewnia nasz zespół posiadający bardzo duże doświadczenie w wycenach a składający się głównie z biegłych sądowych oraz ekspertów naukowych z tytułami doktora oraz stosowanie międzynarodowych standardów wyceny
Jeśli zatem rozważasz sprzedaż spółki, rozstanie ze wspólnikiem, wprowadzenie do spółki nowego wspólnika, czy połączenie z innym podmiotem lub po prostu chcesz dowiedzieć się, ile wynosi wartość Twojego biznesu, zapraszamy do kontaktu. Oferujemy również – w razie potrzeby – wsparcie w negocjacjach.
 

Wycena przedsiębiorstwa jest niezbędna przede wszystkim przy:
 

 • sprzedaży firmy,
 • zakupie/zbyciu udziałów przez wspólnika/ akcjonariusza,
 • łączeniu lub fuzji z innym podmiotem,
 • podziale przedsiębiorstwa lub wyodrębniania zorganizowanej jego części,
 • wnoszeniu aportu do firmy,
 • nowej emisji udziałów/ akcji,
 • wprowadzaniu spółki na giełdę.

W zależności od celu wyceny przedsiębiorstwa i specyfiki spółki dobieramy właściwe spośród metod:
 

 • dochodowych (głównie: zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF),
 • rynkowych (oparte na wskaźnikach, jak przede wszystkim P/E, P/EBITDA, P/S, EV/EBITDA),
 • majątkowych (przede wszystkim: odtworzeniowa,  likwidacyjna,  księgowa),
 • majątkowo-dochodowych (m. in. niemiecka, reputacyjna)

 

Nasze wyceny przedsiębiorstw / wyceny spółek / wyceny udziałów wykorzystują zwykle przynajmniej dwie metody.

 


Więcej na temat wyceny przedsiębiorstw znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 3/2016

 

 

Wraz z określeniem wartości przedsiębiorstwa Klienci otrzymują jej pełne wyjaśnienie obejmujące m.in.:
 

 • przyjęte założenia,
 • opis zastosowanej metodologii,
 • uzasadnienie wyboru metod.

Ponadto opracowanie z wyceny przedsiębiorstwa uwzględnia również:
 

 • analizę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa,
 • czynniki ryzyka działalności,
 • pozycję konkurencyjną,
 • prognozy i projekcje finansowe.

 

 

Służymy wsparciem w negocjacjach warunków transakcji.

 

Obok przeprowadzania kompleksowej wyceny przedsiębiorstw, świadczymy również usługi w zakresie konsultacji wartości spółki. Nasi eksperci i biegli sądowi, na Państwa życzenie, mogą również dokonać analizy i wydać opinię co do wycen przedsiębiorstw uzyskanych od innych ekspertów.

 

 

Konsultanci i kontakt


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy,
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
 • rzeczoznawcy majątkowi, 
 • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
ilustracja

 

Dariusz Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu

   532 305 342

Pytania i odpowiedzi:

Jak długo trwa wycena spółki?

W jaki sposób przebiega u Państwa realizacja wyceny przedsiębiorstw?

Jakie dane dotyczące wycenianej spółki są potrzebne do jej wyceny?

Jakie podejścia stosują Państwo przy wycenie przedsiębiorstw?

Ile kosztuje wycena przedsiębiorstwa?

Czy oprócz wyceny spółek kapitałowych wyceniają Państwo także inne podmioty?

Czy wycena spółki i wycena udziałów w spółce to to samo?

Czym różni się wycena udziałów większościowych od wyceny udziałów mniejszościowych?

Kto może wyceniać przedsiębiorstwo? Jakie trzeba mieć uprawnienia do wyceny przedsiębiorstw?

Na co jeszcze mogę liczyć oprócz uzyskania raportu z wyceny ?

Czy wycena może być "błędna"? Co zrobić, jeśli nie zgadzam się z uzyskanym wynikiem wyceny firmy

Interesuje Cię kompleksowa obsługa fuzji, przejęć, sprzedaży, zakupu spółek?

Sprawdź naszą ofertę:

Logo Fuzje i Przejęcia Spółek

Pod naszym patronatem