Wycena przedsiębiorstwa / wycena spółki

Wycena przedsiębiorstwa:
zestaw działań zmierzających do ustalenia faktycznej wartości przedsiębiorstwa.

 

Opis usługi

Wycena firmy w DCF Consulting

 

Wycena przedsiębiorstwa dokonywana może być z różnej perspektywy. Najczęściej wycena przedsiębiorstwa obejmuje określenie tzw. godziwej wartości rynkowej przedsiębiorstwa z perspektywy hipotetycznego kupującego i sprzedającego nie działających pod przymusem. Wycena spółki może być również dokonywana z perspektywy konkretnego inwestora uwzględniając jego uwarunkowania (w szczególności taka wycena przedsiębiorstwa przejmowanego przeprowadzana jest na potrzeby fuzji i przejęć). Wówczas ustalana jest tzw. wartość inwestycyjna spółki. W przypadku kiedy dotychczasowi właściciele spółki zmuszeni są do jej sprzedaży wycena wartości spółki zmierza do ustalenia tzw. wartości sprawiedliwej.

 

Wycena spółek i innych form przedsiębiorstw

 

Nasza firma istniejąc od 10 lat na rynku sporządziła dziesiątki opracowań obejmujących profesjonalne wyceny firm, jak i wstępne kalkulacje wartości spółek. Przeprowadzamy wyceny przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych formach prawnych. Najczęściej dokonywana przez nas jest wycena spółki z o.o. oraz wycena spółki akcyjnej. Oprócz wspomnianej wyceny spółek z o.o. i akcyjnych przeprowadziliśmy również liczne wyceny małych przedsiębiorstw w szczególności dokonywana jest często przez nas:
- wycena działalności gospodarczej,
- wycena spółki cywilnej,
- wycena spółki jawnej,
- wycena spółki komandytowej

 

Wycena przedsiębiorstwa jest niezbędna przede wszystkim przy:
 

 • sprzedaży firmy,
 • zakupie/zbyciu udziałów przez wspólnika/ akcjonariusza,
 • łączeniu lub fuzji z innym podmiotem,
 • podziale przedsiębiorstwa lub wyodrębniania zorganizowanej jego części,
 • wnoszeniu aportu do firmy,
 • nowej emisji udziałów/ akcji,
 • wprowadzaniu spółki na giełdę.

W zależności od celu wyceny przedsiębiorstwa i specyfiki spółki dobieramy właściwe spośród metod:

 • dochodowych (głównie: zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF),
 • rynkowych (oparte na wskaźnikach, jak przede wszystkim P/E, P/EBITDA, P/S, EV/EBITDA),
 • majątkowych (przede wszystkim: odtworzeniowa,  likwidacyjna,  księgowa),
 • majątkowo-dochodowych (m. in. niemiecka, reputacyjna)


Nasze wyceny przedsiębiorstw / wyceny spółek wykorzystują zwykle przynajmniej dwie metody.

 

Wycena przedsiębiorstwa - zakres usług

 

Wycena firmy to profesjonalna usługa, która dostarcza takich informacji jak:

 • Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
 • Analiza finansowa
 • Ocena ryzyka związana z inwestycją w dane przedsiębiorstwo
 • Ocena potencjału rozwoju
 • Ocena sytuacji konkurencyjnej
 • Ocena atrakcyjności inwestycyjnej
 • Ocena potrzeby restrukturyzacji

Jak wygląda współpraca w zakresie wyceny przedsiębiorstwa z DCF Consulting?

 

Współpraca w zakresie wyceny przedsiębiorstwa składa się z takich etapów jak:

 

 • Spotkanie wstępne, na którym ustalane są potrzeby klienta oraz plan działania
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji
 • Analiza zebranych danych
 • Przygotowanie prognozy i wyceny finansowej przedsiębiorstwa
 • Sporządzenie raportu z wyceny oraz spotkanie końcowe w celu omówienia raportu

Wycena firmy w DCF Consulting - dlaczego warto nas wybrać?

 

Przeprowadzenie rzetelnej wyceny przedsiębiorstwa zapewnia nasz zespół posiadający bardzo duże doświadczenie w wycenach a składający się głównie z biegłych sądowych oraz ekspertów naukowych z tytułami doktora oraz stosowanie zarówno krajowego standardu wyceny jak również międzynarodowych standardów


Zapewniamy, że sporządzona przez nas wycena przedsiębiorstwa jest w pełni obiektywna, a wszelkie interesy naszych klientów są doskonale zabezpieczone, przez co każda osoba lub firma korzystająca z naszej pomocy może czuć się w pełni bezpiecznie i komfortowo. Oprócz samej wyceny przedsiębiorstw oferujemy również wiele innych usług tj. wycena marki, wycenę udziałów, doradztwo transakcyjne, czy badanie due diligence finansowe, co sprawia, że każdy z pewnością znajdzie u nas pomoc, jakiej potrzebuje. 


Jeśli zatem rozważasz sprzedaż spółki, rozstanie ze wspólnikiem, wprowadzenie do spółki nowego wspólnika, czy połączenie z innym podmiotem lub po prostu chcesz dowiedzieć się, ile wynosi wartość Twojego biznesu, zapraszamy do kontaktu. Oferujemy również – w razie potrzeby – kompleksowe doradztwo i wsparcie w negocjacjach.
 

 


Więcej na temat "Wycena przedsiębiorstwa / wycena spółki" znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2016

 

Wraz z określeniem wartości przedsiębiorstwa Klienci otrzymują jej pełne wyjaśnienie obejmujące m.in.:
 

 • przyjęte założenia,
 • opis zastosowanej metodologii,
 • uzasadnienie wyboru metod.

Ponadto opracowanie z wyceny przedsiębiorstwa uwzględnia również:
 

 • analizę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa,
 • czynniki ryzyka działalności,
 • pozycję konkurencyjną,
 • prognozy i projekcje finansowe.

 

 

Służymy wsparciem w negocjacjach warunków transakcji.

 

Obok przeprowadzania kompleksowej wyceny przedsiębiorstw, świadczymy również usługi w zakresie konsultacji wartości spółki. Nasi eksperci i biegli sądowi, na Państwa życzenie, mogą również dokonać analizy i wydać opinię co do wycen przedsiębiorstw uzyskanych od innych ekspertów.

 

 

Konsultanci i kontakt


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy,
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
 • rzeczoznawcy majątkowi, 
 • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych
 • członkowie Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce
ilustracja

 

Dariusz Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu

   532 305 342
 • Spotkanie wstępne, na którym ustalane są potrzeby klienta oraz plan działania
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji
 • Analiza zebranych danych
 • Przygotowanie prognozy i wyceny finansowej przedsiębiorstwa
 • Sporządzenie raportu z wyceny oraz spotkanie końcowe w celu omówienia raportu
Pytania i odpowiedzi:

Jak długo trwa wycena spółki?

W jaki sposób przebiega u Państwa wycena przedsiębiorstwa?

Jakie dane dotyczące wycenianej spółki są potrzebne do jej wyceny?

Jakie podejścia stosują Państwo do wyceny przedsiębiorstw?

Ile kosztuje wycena przedsiębiorstwa?

Czy oprócz wyceny spółek kapitałowych wyceniają Państwo także inne podmioty?

Kto może wyceniać przedsiębiorstwo? Jakie trzeba mieć uprawnienia do wyceny przedsiębiorstw?

Na co jeszcze mogę liczyć oprócz uzyskania raportu z wyceny przedsiębiorstwa?

Czy wycena przedsiębiorstwa może być "błędna"? Co zrobić, jeśli nie zgadzam się z uzyskanym wynikiem wyceny firmy

Interesuje Cię kompleksowa obsługa fuzji, przejęć, sprzedaży, zakupu spółek?

Sprawdź naszą ofertę:

Logo Fuzje i Przejęcia Spółek

Pod naszym patronatem