Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp)

Zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) to
organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych  do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

 

Opis usługi

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinna zostać poprzedzona wydzieleniem z podmiotu części działalaności mogącej stanowić odrębny podmiot. Celem wyodrębniania ZCP jest zazwyczaj jej sprzedaż lub wniesienie aportem do innej spółki. Czynności te powodują konsekwencje podatkowe. Ważne jest przy tym aby ZCP spełniała wymogi określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 4), o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 4) i o VAT. Sam proces wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest analogiczny do wyceny przedsiębiorstwa.

 

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest niezbędna przede wszystkim przy:
 

 • sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • podziale przedsiębiorstwa lub wyodrębniania zorganizowanej jego części,
 • wnoszeniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako aportu do firmy,

W zależności od celu wyceny przedsiębiorstwa i specyfiki zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) dobieramy optymalne spośród metod:

 • dochodowych (głównie: zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF),
 • rynkowych (oparte na wskaźnikach, jak przede wszystkim P/E, P/EBITDA, P/S, EV/EBITDA),
 • majątkowych (przede wszystkim: odtworzeniowa,  skorygowanej wartości  księgowej),
 • majątkowo-dochodowych (m. in. niemiecka, reputacyjna)

 

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonywana jest przynajmniej dwiema metodami.

 

Wraz z określeniem wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Klienci otrzymują jej pełne wyjaśnienie obejmujące m.in.:
 

 • przyjęte założenia,
 • opis zastosowanej metodologii,
 • uzasadnienie wyboru metod.

Ponadto opracowanie z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa uwzględnia również:
 

 • analizę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa,
 • czynniki ryzyka działalności,
 • pozycję konkurencyjną,
 • prognozy i projekcje finansowe.

 

 

Służymy wsparciem podczas negocjacji warunków transakcji.

 


Więcej na temat "Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp)" znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2016

 

 

Konsultanci i kontakt


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy,
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
 • rzeczoznawcy majątkowi, 
 • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
 • członkowie Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce
ilustracja

 

Dariusz Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu

   532 305 342
Pytania i odpowiedzi:

Co to jest "zorganizowana część przedsiębiorstwa" (zcp) i jakie warunki należy spełnić aby uznać część firmy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

Czym różni się wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa od wyceny przedsiębiorstwa?

Jak przebiega proces wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz jakie stosują Państwo podejścia w wycenie?

Ile trwa i ile kosztuje wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Interesuje Cię kompleksowa obsługa fuzji, przejęć, sprzedaży, zakupu spółek?

Sprawdź naszą ofertę:

Logo Fuzje i Przejęcia Spółek

Pod naszym patronatem