• kom. 532 305 342

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp)

Zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) to
organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych  do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

 

 

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest niezbędna przede wszystkim przy:
 

 • sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • podziale przedsiębiorstwa lub wyodrębniania zorganizowanej jego części,
 • wnoszeniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako aportu do firmy,

W zależności od celu wyceny przedsiębiorstwa i specyfiki zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) dobieramy optymalne spośród metod:

 • dochodowych (głównie: zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF),
 • rynkowych (oparte na wskaźnikach, jak przede wszystkim P/E, P/EBITDA, P/S, EV/EBITDA),
 • majątkowych (przede wszystkim: odtworzeniowa,  skorygowanej wartości  księgowej),
 • majątkowo-dochodowych (m. in. niemiecka, reputacyjna)

 

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonywana jest przynajmniej dwiema metodami.

 

Wraz z określeniem wartości przedsiębiorstwa Klienci otrzymują jej pełne wyjaśnienie obejmujące m.in.:
 

 • przyjęte założenia,
 • opis zastosowanej metodologii,
 • uzasadnienie wyboru metod.

Ponadto opracowanie z wyceny uwzględnia również:
 

 • analizę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa,
 • czynniki ryzyka działalności,
 • pozycję konkurencyjną,
 • prognozy i projekcje finansowe.

 

 

Służymy wsparciem podczas negocjacji warunków transakcji.

 


Więcej na temat "Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp)" znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2016

 

 


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy,
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
 • rzeczoznawcy majątkowi, 
 • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
ilustracja

 

 

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem