Testy na utratę wartości aktywów

Utrata wartości według Ustawy o Rachunkowości:
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

Źródło: Ustawa o Rachunkowości art. 28 ust. 7 .

Utrata wartości wg MSR:
Jeżeli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa od wartości, jaką można uzyskać na drodze jego użytkowania lub sprzedaży, uznaje się, że utracił on wartość i jednostka dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 

Źródło: MSR 36 pkt 1

 

Opis usługi

 

Zgodnie z regulacjami określonymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości spółki powinny przed sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego sprawdzić, czy posiadane przez nich aktywa nie utraciły na trwale wartości. W szczególności dotyczy to:
 

  • posiadanych udziałów i akcji w innych spółkach
  • wartości niematerialnych i prawnych w szczególności takich jak: wartość firmy, znaków towarowych, praw majątkowych
  • innych aktywów, w przypadku zaistnienia przesłanek o możliwości trwałej utraty wartości 

 

Nasza firma przeprowadzi dla Państwa testy na trwałą utratę wartości aktywów oraz wyjaśni wszelkie wątpliwości z tym związane.

 

 

Konsultanci i kontakt


Nasi konsultanci to:

  • wieloletni praktycy,
  • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
  • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
  • członkowie Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce
ilustracja

 

 

 

Dariusz Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu

   532 305 342
Pytania i odpowiedzi:

Co to są i po co dokonuje się testów na utratę wartości aktywów?

Co to jest wartość odzyskiwalna i w jaki sposób się ją ustala?

Ile czasu trwa i ile kosztuje przeprowadzenie testów na utratę wartości aktywów?

Interesuje Cię kompleksowa obsługa fuzji, przejęć, sprzedaży, zakupu spółek?

Sprawdź naszą ofertę:

Logo Fuzje i Przejęcia Spółek

Pod naszym patronatem