• kom. 532 305 342
 • Sprzedaż firmy?
  Rozstanie ze wspólnikiem?
  A może połączenie z innym podmiotem?

  Zleć nam opracowanie wyceny Twojego przedsiębiorstwa i bądź przygotowany do negocjacji!

 • Twój wzrost jest naszym celem

  Popraw efektywność dzięki optymalizacji zarządzania procesami biznesowymi (BPM)!

 • Poszukujesz w pełni profesjonalnego
  biznes planu?

 • Szukasz rozwiązania problemu?
  Zastanawiasz się nad zmianą strategii?

  Stoisz przed kluczową decyzją? Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?

img18

Dotacje

Kompleksowa pomoc przy pozyskiwaniu funduszy oraz obsługa projektów unijnych

Więcej
img22

Consulting

Nasi eksperci doradzą Ci w każdej sytuacji

Więcej
img22

Finanse

Wyceny, prognozy, finansowanie przejrzyste jak nigdy dotąd

Więcej
img22

Warsztaty

Wprowadzimy Cię w tajniki finansów i zarządzania przedsiębiorstwem

Więcej

Dlaczego DCF?

Jesteśmy specjalistami z wieloletnim doświadczeniem i wyszktałceniem potwierdzonym tytułami naukowymi i certyfikatami.
Oznacza to, że wybierając DCF - wybierasz najlepszych.

Wielkopolska Nagroda Jakości

Wyróżnienie I stopnia Wielkopolskiej Nagrody Jakości w kategorii firm mikro


Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, że firma DCF Dotacje-Consulting-Finanse Sp. z o.o. zdobyła wyróżnienie I stopnia Wielkopolskiej Nagordy Jakości w kategorii firm mikro za wybitne osiągnięcia w Zarządzaniu przez Jakość (Totat Quality Managment).

Jeśteśmy niezmiernie dumni, iż wysiłek wkładany w dostarczanie Państwu usług najwyższej jakości został doceniony przez kapitułę Instytutu.

Aktualności

W październikowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” została przedstawiona wycena „know-how”autorstwa dra Dariusza Stronki.

W marcowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” ukazał się artykuł pt. „Wynik finansowy a przepływy pieniężne – wstęp do optymalizacji podatkowej wyniku Finansowego”...

W lutowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” pojawił się artykuł autorstwa dra Dariusza Stronki oraz Roksany Kołata zatytułowany „Due diligence finansowy przedsiębiorstwa sporządzany na potrzeby nabycia przedsiębiorstwa”...

Akademia Controllingu i Rachunkowości Zarządczej to ogólnopolski, specjalistyczny kurs dla pracowników obszaru finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu. 18 listopada odbyły się pierwsze zajęcia ...

W najnowszym listopadowo-grudniowym numerze czasopisma „Finanse i Controlling” ukazał się artykuł autorstwa Roksana Kołaty i dr Dariusza Stronki. Biznesplan jest dokumentem wykonywanym w celach planistycznych, a więc służy spełnianiu jednej z podstawowych funkcji zarządczych – planowaniu. Ponieważ biznesplan jest z natury dokumentem długofalowym, prognozy finansowe tworzone na etapie planowania mogą być obarczone pewnym błędem. Determinuje to konieczność tworzenia prognoz dla różnych wariantów rozwojowych. Artykuł zatytułowany „Prognozy finansowe dla różnych scenariuszy…

Jako że funkcjonujemy w gospodarce opartej na wiedzy, kapitał ludzki jest współcześnie uważany za najważniejszy spośród zasobów, jakimi dysponują organizacje. W artykule pt. „Wycena wartości kapitału ludzkiego na przykładzie agencji reklamowej RSS SA” zamieszczonym w październikowym numerze czasopisma „Controlling i rachunkowość zarządcza” nasi specjaliści przedstawili stosowane metodologie wyceny kapitału ludzkiego. Ponadto w artykule zaprezentowano zastosowanie kosztowej metody szacowania wartości kapitału ludzkiego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży marketingowej. Zapraszamy do lektury!

CLI (ang. Composite Leading Indicators) to wskaźnik stworzony przez OECD mający wskazywać na zmiany koniunktury poszczególnych gospodarek krajowych. Uwzględnia on w swojej konstrukcji kluczowe w danym kraju czynniki decydujące o stanie jego gospodarki. Na jego podstawie można określić, w której fazie cyklu koniunkturalnego (ożywienia, rozkwitu, recesji, kryzysu) znajdzie się gospodarka danego kraju w perspektywie najbliższych 6-9 miesięcy. Wartości wskaźnika CLI są publikowane zwykle raz w miesiącu przez OCED dla 33…

Wraz z końcem września odbędą się praktyczne warsztaty z zakresu BPMN pt. „Wprowadzenie do projektowania procesów biznesowych” prowadzone przez Waldemara Stronkę – eksperta DCF Dotacje - Consulting - Finanse. BPMN (ang. Business Process Model and Notation) to narzędzie służące do modelowania procesów biznesowych zachodzących we wszystkich przedsiębiorstwach bez względu na ich organizację czy specyfikę branży, w której działają. Więcej informacji o BPMN mogą Państwo znaleźć w artykule „BPMN – Business…

W ostatnim czasie uruchomiliśmy portal, na którym opisane zostały wszystkie programy ogólnokrajowe oraz regionalne, realizowane w oparciu o środki unijne w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Portal ten ma ułatwić Państwu wybór najbardziej interesujących programów unijnych – można zapoznać się na nim ze skróconymi opisami dotyczącymi aktualnych oraz planowanych naborów dotacji. Po zapoznaniu się z opisami i dokonaniu wyboru interesujących Państwa programów, będą Państwo mogli uzyskać bardziej szczegółowe informacje oraz…

W numerze 2/2016 „Informacji Zarządczej” pojawił się kolejny artykuł z cyklu szkoleń o BPMN przygotowywanego przez specjalistów z zespołu DCF Dotacje - Consulting - Finanse. W części drugiej cyklu, zatytułowanej „Czynności, przepływy sekwencji i podprocesy”, podniesione zostały praktyczne kwestie dotyczące mapowania procesów biznesowych takie jak: czynności łączone przepływami sekwencji, wprowadzanie podprocesów do modelu oraz odnajdywanie w procesie biznesowym punktów wymagających usprawnień i sposoby usprawniania procesów biznesowych. Dodatkowo zaprezentowane zostały przykładowe…

Firma DCF Dotacje - Consulting - Finanse sp. z o.o. została zaproszona na 2-gie Forum Informacji Zarządczej odbywające się w Warszawie w dniach 19-20.05 b.r.  Z ramienia firmy DCF prelekcję na temat "Wyceny marki" przygotował dr Dariusz Stronka - Główny Doradca Ekonomiczno - Finansowy DCF, specjalista od wyceny przedsiębiorstw, który zrealizował w praktyce wraz zespołami, którym przewodniczył kilkadziesiąt wycen przedsiębiorstw firm z różnych branż, na róznych poziomach rozwoju. Wystąpienie przedstawiciela…

Z początkiem maja b.r. na rynku pojawiło się nowe pismo pt. Informacja Zarządcza. Pismo to, skierowane przede wszystkim do planistów, finansistów i controllerów zawiera takie działy jak: excelowe narzędzia w zarządzaniu, triki i sztuczki w excelu, procesy w firmie, prezentacja i wizualizacja informacji zarządczej, bazy danych, platformy BI i BIG DATA. W ramach działu PROCESY W FIRMIE, będą ukazywały się cyklicznie artykuły przygotowywane przez naszych specjalistów z zakresu MAPOWANIA I…

O metodyce wyceny marki nasi specjaliści piszą w juz kolejnym majowym numerze Controllingu i Rachunkowości Zarządczej. Marka, w warunkach zaostrzonej konkurencji rynkowej, jest często uznawana za kluczowy czynnik w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa i budowania przewagi konkurencyjnej. Rola jaką pełni marka w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa skłania do zainteresowania problematyką określania jej wartości. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi wprowadzenie teoretyczne, w którym zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z marką…

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM – ang. Business Process Management) jest usystematyzowanym podejściem do usprawniania organizacji. Wokół niego narosło jednak sporo mitów. Wbrew częstym opiniom, nie wymaga zakupu specjalistycznego oprogramowania. Nie jest również prawdą, iż wpływa głównie na sferę IT. Ponadto, główne korzyści dla przedsiębiorstwa z modelowania procesów biznesowych często wcale nie wynikają ze znacznych modyfikacji istniejącego przebiegu procesów. W artykule zaprezentowano podstawowe informacje o BPMN z perspektywy wykorzystania w małych…

W marcowym numerze Controllingu i Rachunkowości Zarządczej ukazał się kolejny, a pierwszy w bieżącym roku artykuł autorstwa członków zespołu DCF Dotacje - Consulting - Finanse sp. z o.o. Artykuł ten poświęcony został wycenie przedsiębiorstw za pomocą metody DCF. Metoda ta jest sposobem wyceny przedsiębiorstw bezpośrednio nawiązującym do zasadniczego źródła wartości podmiotu gospodarczego, czyli do jego zdolności generowania nadwyżek gotówkowych. Poza samym uzyskaniem szacunku wartości przedsiębiorstwa, zastosowanie metody DCF pozwala stosunkowo…

Otwarcie biura w nowej lokalizacji! Na początku 2016 roku przenieśliśmy lokalizację biura naszej spółki z Plewisk do Przeźmierowa. Od tej pory nowy adres naszego biura to: ul. Rynkowa 73B/43, 62-081 Przeźmierowo.

Końca dobiega współpraca naszej spółki z Parkiem Naukowo-Technologicznym Interior mającym swoją siedzibę w Nowej Soli. Współpraca dotyczyła realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w którym PN-T pełni rolę inwestora i inkubatora. W ramach pięcioetapowego procesu inwestycji - na poziomie preinkubacji - analitycy DCF Dotacje-Consulting-Finanse wykonali kilkadziesiąt analiz rynkowych, biznesplanów a także wycen przedsięwzięć zgłoszonych przez Pomysłodawców ubiegających się o…

W grudniowym numerze magazynu „Controlling i rachunkowość zarządcza” ukazał się kolejny artykuł napisany przez pracowników DCF Dotacje – Consulting - Finanse. Tym razem nasi pracownicy zajęli się tematyką zarządzania procesami sprzedaży w przedsiębiorstwie. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przebiegu analizy i planowania sprzedaży w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu wskaźników KPI. W części teoretycznej omówiono istotę wskaźników KPI, funkcje jakie pełnią w procesie zarządzania sprzedażą oraz ich możliwe zastosowania. W części…

We wrześniu miało miejsce powołanie spółki celowej specjalizującej się w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Głównymi udziałowcami nowoutworzonej spółki są: DCF Dotacje – Consulting – Finanse a także Wielkopolski Instytut Jakości. Spółka BND, mająca swoją siedzibę w Warszawie oraz biuro w Poznaniu obsługuje projekty z całej Polski realizując zarówno programy krajowe, jak i regionalne. W zaledwie kilkumiesięcznym okresie funkcjonowania nowej spółki złożono kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie, w których oczekiwana pula…

W publikacji pt. Controlling wspomagający proces due diligence. przedstawiono istotę przeprowadzania kompleksowych badań przedinwestycyjnych przedsiębiorstw (due diligence) w procesach przejęć podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań controllerów w tym procesie. W artykule przytoczono definicję i wyjaśniono istotę procesów przejmowania podmiotów gospodarczych, przybliżono propedeutykę badania due diligence oraz jego znaczenie dla procesów przejęć podmiotów gospodarczych, a także przedstawiono wpływ aplikacji koncepcji controllingu na gruncie badań due diligence. 

Dnia 20.08.2015 roku ruszył konkurs "Kompleksowe wsparcie działalności na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu (PRE)". Program ten stanowi odpowiednik "Paszportu do eksportu" z zeszłej perspektywy finansowej.  Realizacja działania 1.4.1 WRPO 2014+ pozwala pozyskać dotację unijną na rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej zgodnie z założeniami przygotowanego uprzednio planu rozwoju eksportu (PRE). W ramach dotacji przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego mogą sfinansować m.in. udział w targach i misjach międzynarodowych oraz…

W ramach współpracy, w czasopiśmie „Controlling i rachunkowość zarządcza” cyklicznie publikowane będą teksty naszych pracowników. W sierpniowym wydaniu magazynu CiRZ zamieszczono artykuł pt.Model analizy portfelowej BCG w praktyce przedsiębiorstwa Cafe Sp. z o.o. W artykule autorstwa członków naszego zespołu przedstawiono strategię zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją i sprzedażą kawy. Celem publikacji jest zaprezentowanie praktycznego wykorzystania jednej z najpopularniejszych metod analizy portfelowej oraz przedstawienie narzędzia, przy użyciu którego możliwe jest graficzne…

Dotacje unijne w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) są udzielane na infrastrukturę B+R. W rezultacie udzielone dotacje mają doprowadzić do zwiększenia liczby i wzrostu poziomu rozwoju centrów badawczo-rozwojowych w Polsce. Termin naboru wniosków na dotacje: wrzesień-październik 2015 r. Dla kogo dotacje unijne w ramach działania 2.1 POIR? Docelową grupą beneficjentów są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start - upy. Minimalna wartość projektu kwalifikującego się do dotacji: 2 mln PLN…

Nabór wniosków na dotacje unijne w ramach poddziałania  1.5.2 Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020 rozpoczyna się już w III kwartale 2015 roku. Celem finansowania przedsiębiorstw w ramach dotacji unijnej z poddziałania 1.5.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) 2014+ jest wzrost innowacyjności regionalnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wzmożenie aktywności inwestycyjnej. Poniżej przedstawiono główne założenia poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”. Termin rozpoczęcia naboru wniosków na…

Już 04.05 2015 r. rusza konkurs na dotacje unijne w ramach działania 1.1.1 POIR  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", zwanego również "Szybką ścieżką". Celem działania 1.1.1 PO IR jest wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Dotacje przeznaczone na realizację projektu 1.1.1 POIR w pośredni sposób mają przyczynić się do zwiększenia konkurencji przedsiębiorstw w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Poniżej przedstawiono główne założenia…

W dziale "Publikacje" zamieszczony został artykuł pt.: "Dotacje unijne na innowacyjne projekty", w którym przedstawiono Harmonogram naborów wniosków unikjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zachęcamy Państwa do lektury artykułu

Według zapowiedzi w III kwartale 2015 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków na dotacje unijne w zakresie działania 6.3 WRPO 2014+. Celem tego programu jest promocja stałego zatrudnienia oraz wsparcie operatywności pracowników. Ta dotacja unijna ma zachęcić do pracy na własny rachunek oraz zwiększyć poziom przedsiębiorczości na terenie województwa Wielkopolskiego. Poniżej przedstawiono podstawowe założenia prezentowanej dotacji unijnej w zakresie działania 6.3 WRPO  Samozatrudnienie i przesiębiorczość.  Termin rozpoczęcia naboru wniosków na dotację…

Już w III kwartale 2015 roku rusza nabór wniosków na dotacje unijne w ramach Poddziałalnia 1.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020. Celem dotacji unijnej poprzez poddziałanie 1.4.1 WRPO 2014+ jest pomoc  wielkopolskim mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom w pozyskaniu środków na rozpoczęcie eksportu produktów i usług, co doprowadzi do wzrostu ich międzynarodowej aktywności handlowej. Poniżej przedstawione zostały podstawowe założenia udzielania dotacji unijnych dla poddziałania 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie…

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)został zatwierdzony 17 grudnia 2014 roku przez Komisję Europejską. Był to jeden z pierwszych w Europie programów regionalnych zatwierdzonych przed końcem 2014 r. Celem WRPO 2014+ jest wspieranie działań zmierzających do osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej przez inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Łączna kwota funduszu WRPO 2014+ to 2,45 mld euro.…

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza firma konsultingowa poddając się dobrowolnie procedurze oceny wg rygorystycznych kryteriów europejskiego systemu wyróżnień i nagród jakości została laureatem Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością i wyróżniona znakiem "Wielkopolska Jakość" za osiągnięcia w doskonaleniu zarządzania zgodnego z Modelem EFQM.

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem