• kom. 532 305 342
 • Sprzedaż firmy?
  Rozstanie ze wspólnikiem?
  A może połączenie z innym podmiotem?

  Zleć nam opracowanie wyceny Twojego przedsiębiorstwa i bądź przygotowany do negocjacji!

 • Twój wzrost jest naszym celem

  Popraw efektywność dzięki optymalizacji zarządzania procesami biznesowymi (BPM)!

 • Poszukujesz w pełni profesjonalnego
  biznes planu?

 • Szukasz rozwiązania problemu?
  Zastanawiasz się nad zmianą strategii?

  Stoisz przed kluczową decyzją? Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?

img18

Dotacje

Kompleksowa pomoc przy pozyskiwaniu funduszy oraz obsługa projektów unijnych

Więcej
img22

Consulting

Nasi eksperci doradzą Ci w każdej sytuacji

Więcej
img22

Finanse

Wyceny, prognozy, finansowanie przejrzyste jak nigdy dotąd

Więcej
img22

Warsztaty

Wprowadzimy Cię w tajniki finansów i zarządzania przedsiębiorstwem

Więcej

Dlaczego DCF?

Jesteśmy specjalistami z wieloletnim doświadczeniem i wyszktałceniem potwierdzonym tytułami naukowymi i certyfikatami.
Oznacza to, że wybierając DCF - wybierasz najlepszych.

Wielkopolska Nagroda Jakości

Wyróżnienie I stopnia Wielkopolskiej Nagrody Jakości w kategorii firm mikro


Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, że firma DCF Dotacje-Consulting-Finanse Sp. z o.o. zdobyła wyróżnienie I stopnia Wielkopolskiej Nagordy Jakości w kategorii firm mikro za wybitne osiągnięcia w Zarządzaniu przez Jakość (Totat Quality Managment).

Jeśteśmy niezmiernie dumni, iż wysiłek wkładany w dostarczanie Państwu usług najwyższej jakości został doceniony przez kapitułę Instytutu.

Aktualności

W styczniowym numerze Finanse i Controlling został przedstawiony artykuł o analizie strategicznej w procesie restrukturyzacyjnym przedsiębiorstwa.

W grudniowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” został przedstawiony artykuł o Testach na utratę wartości aktywów – case study

W grudniowym numerze Finanse i Controlling został przedstawiony artykuł o Optymalizacji podatkowa wyniku finansowego.

W październikowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” została przedstawiona wycena „know-how”autorstwa dra Dariusza Stronki.

W październikowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” został przedstawiony artykuł o wycenie maszyn i urządzeń - case study .

W sierpniowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” został przedstawiony artykuł o podstawowych finansowych wskaźnikach KPI.

W wrześniowym czasopiśmie Finanse i Controlling został przedstawiony artykuł o Zarządzeniu kapitałem obrotowym netto czyli  operacyjne zarządzenie finansami przedsiębiorstwa.

W sierpniowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” został przedstawiony artykuł o Wielowariantowych planowaniach w przedsiębiorstwie.

 

W lipcowym czasopiśmie Finanse i Controlling został opisany artykuł o Rozliczeniu transakcji przejęcia - alokacja ceny nabycia.

 

W lipcowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” został przedstawiony artykuł o Przyczynowej analizie rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa z branży półproduktów spożywczych.

 

W czerwcowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” został przedstawiony artykuł o Wycenie klienta metodą dochodową a kosztową na przykładzie firmy usługowej.

W majowym czasopiśmie Finanse i Controlling został opisany artykuł o Wycenie wartości marki na przykładzie przedsiębiorstwa z branży usługowej.

 

W majowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” został przedstawiony artykuł o Lean Management na przykładzie procesu księgowego.

W marcowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” został przedstawiony artykuł o Wycenie relacji firmy z dostawcami – studium przypadku.

W styczniowym czasopiśmie Finanse i Controlling został przedstawiony artykuł o Efektywności zakupowej – wycena relacji firmy z dostawcami.

W wrześniowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” został przedstawiony artykuł o Przyczynowej analiza rentowności przedsiębiorstwa na podstawie  modelu Du Ponta  – studium przypadku

W majowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” został przedstawiony artykuł o Wycena wartości klienta w firmie usługowej – studium przypadku.

W marcowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” ukazał się artykuł pt. „Wynik finansowy a przepływy pieniężne – wstęp do optymalizacji podatkowej wyniku Finansowego”...

W lutowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” pojawił się artykuł autorstwa dra Dariusza Stronki oraz Roksany Kołata zatytułowany „Due diligence finansowy przedsiębiorstwa sporządzany na potrzeby nabycia przedsiębiorstwa”...

Akademia Controllingu i Rachunkowości Zarządczej to ogólnopolski, specjalistyczny kurs dla pracowników obszaru finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu. 18 listopada odbyły się pierwsze zajęcia ...

W najnowszym listopadowo-grudniowym numerze czasopisma „Finanse i Controlling” ukazał się artykuł autorstwa Roksana Kołaty i dr Dariusza Stronki. Biznesplan jest dokumentem wykonywanym w celach planistycznych, a więc służy spełnianiu jednej z podstawowych funkcji zarządczych – planowaniu. Ponieważ biznesplan jest z natury dokumentem długofalowym, prognozy finansowe tworzone na etapie planowania mogą być obarczone pewnym błędem. Determinuje to konieczność tworzenia prognoz dla różnych wariantów rozwojowych. Artykuł zatytułowany „Prognozy finansowe dla różnych scenariuszy…

Jako że funkcjonujemy w gospodarce opartej na wiedzy, kapitał ludzki jest współcześnie uważany za najważniejszy spośród zasobów, jakimi dysponują organizacje. W artykule pt. „Wycena wartości kapitału ludzkiego na przykładzie agencji reklamowej RSS SA” zamieszczonym w październikowym numerze czasopisma „Controlling i rachunkowość zarządcza” nasi specjaliści przedstawili stosowane metodologie wyceny kapitału ludzkiego. Ponadto w artykule zaprezentowano zastosowanie kosztowej metody szacowania wartości kapitału ludzkiego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży marketingowej. Zapraszamy do lektury!

CLI (ang. Composite Leading Indicators) to wskaźnik stworzony przez OECD mający wskazywać na zmiany koniunktury poszczególnych gospodarek krajowych. Uwzględnia on w swojej konstrukcji kluczowe w danym kraju czynniki decydujące o stanie jego gospodarki. Na jego podstawie można określić, w której fazie cyklu koniunkturalnego (ożywienia, rozkwitu, recesji, kryzysu) znajdzie się gospodarka danego kraju w perspektywie najbliższych 6-9 miesięcy. Wartości wskaźnika CLI są publikowane zwykle raz w miesiącu przez OCED dla 33…

Wraz z końcem września odbędą się praktyczne warsztaty z zakresu BPMN pt. „Wprowadzenie do projektowania procesów biznesowych” prowadzone przez Waldemara Stronkę – eksperta DCF Dotacje - Consulting - Finanse. BPMN (ang. Business Process Model and Notation) to narzędzie służące do modelowania procesów biznesowych zachodzących we wszystkich przedsiębiorstwach bez względu na ich organizację czy specyfikę branży, w której działają. Więcej informacji o BPMN mogą Państwo znaleźć w artykule „BPMN – Business…

W ostatnim czasie uruchomiliśmy portal, na którym opisane zostały wszystkie programy ogólnokrajowe oraz regionalne, realizowane w oparciu o środki unijne w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Portal ten ma ułatwić Państwu wybór najbardziej interesujących programów unijnych – można zapoznać się na nim ze skróconymi opisami dotyczącymi aktualnych oraz planowanych naborów dotacji. Po zapoznaniu się z opisami i dokonaniu wyboru interesujących Państwa programów, będą Państwo mogli uzyskać bardziej szczegółowe informacje oraz…

W numerze 2/2016 „Informacji Zarządczej” pojawił się kolejny artykuł z cyklu szkoleń o BPMN przygotowywanego przez specjalistów z zespołu DCF Dotacje - Consulting - Finanse. W części drugiej cyklu, zatytułowanej „Czynności, przepływy sekwencji i podprocesy”, podniesione zostały praktyczne kwestie dotyczące mapowania procesów biznesowych takie jak: czynności łączone przepływami sekwencji, wprowadzanie podprocesów do modelu oraz odnajdywanie w procesie biznesowym punktów wymagających usprawnień i sposoby usprawniania procesów biznesowych. Dodatkowo zaprezentowane zostały przykładowe…

Firma DCF Dotacje - Consulting - Finanse sp. z o.o. została zaproszona na 2-gie Forum Informacji Zarządczej odbywające się w Warszawie w dniach 19-20.05 b.r.  Z ramienia firmy DCF prelekcję na temat "Wyceny marki" przygotował dr Dariusz Stronka - Główny Doradca Ekonomiczno - Finansowy DCF, specjalista od wyceny przedsiębiorstw, który zrealizował w praktyce wraz zespołami, którym przewodniczył kilkadziesiąt wycen przedsiębiorstw firm z różnych branż, na róznych poziomach rozwoju. Wystąpienie przedstawiciela…

Z początkiem maja b.r. na rynku pojawiło się nowe pismo pt. Informacja Zarządcza. Pismo to, skierowane przede wszystkim do planistów, finansistów i controllerów zawiera takie działy jak: excelowe narzędzia w zarządzaniu, triki i sztuczki w excelu, procesy w firmie, prezentacja i wizualizacja informacji zarządczej, bazy danych, platformy BI i BIG DATA. W ramach działu PROCESY W FIRMIE, będą ukazywały się cyklicznie artykuły przygotowywane przez naszych specjalistów z zakresu MAPOWANIA I…

O metodyce wyceny marki nasi specjaliści piszą w juz kolejnym majowym numerze Controllingu i Rachunkowości Zarządczej. Marka, w warunkach zaostrzonej konkurencji rynkowej, jest często uznawana za kluczowy czynnik w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa i budowania przewagi konkurencyjnej. Rola jaką pełni marka w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa skłania do zainteresowania problematyką określania jej wartości. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi wprowadzenie teoretyczne, w którym zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z marką…

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem