• kom. 532 305 342
 • Sprzedaż firmy?
  Rozstanie ze wspólnikiem?
  A może połączenie z innym podmiotem?

  Zleć nam opracowanie wyceny Twojego przedsiębiorstwa i bądź przygotowany do negocjacji!

 • Twój wzrost jest naszym celem

  Popraw efektywność dzięki optymalizacji zarządzania procesami biznesowymi (BPM)!

 • Poszukujesz w pełni profesjonalnego
  biznes planu?

 • Szukasz rozwiązania problemu?
  Zastanawiasz się nad zmianą strategii?

  Stoisz przed kluczową decyzją? Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?

img18

Dotacje

Kompleksowa pomoc przy pozyskiwaniu funduszy oraz obsługa projektów unijnych

Więcej
img22

Consulting

Nasi eksperci doradzą Ci w każdej sytuacji

Więcej
img22

Finanse

Wyceny, prognozy, finansowanie przejrzyste jak nigdy dotąd

Więcej
img22

Warsztaty

Wprowadzimy Cię w tajniki finansów i zarządzania przedsiębiorstwem

Więcej

Dlaczego DCF?

Jesteśmy specjalistami z wieloletnim doświadczeniem i wyszktałceniem potwierdzonym tytułami naukowymi i certyfikatami.
Oznacza to, że wybierając DCF - wybierasz najlepszych.

Wielkopolska Nagroda Jakości

Wyróżnienie I stopnia Wielkopolskiej Nagrody Jakości w kategorii firm mikro


Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, że firma DCF Dotacje-Consulting-Finanse Sp. z o.o. zdobyła wyróżnienie I stopnia Wielkopolskiej Nagordy Jakości w kategorii firm mikro za wybitne osiągnięcia w Zarządzaniu przez Jakość (Totat Quality Managment).

Jeśteśmy niezmiernie dumni, iż wysiłek wkładany w dostarczanie Państwu usług najwyższej jakości został doceniony przez kapitułę Instytutu.

Aktualności

W marcowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” ukazał się artykuł pt. „Wynik finansowy a przepływy pieniężne – wstęp do optymalizacji podatkowej wyniku Finansowego”...

W lutowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” pojawił się artykuł autorstwa dra Dariusza Stronki oraz Roksany Kołata zatytułowany „Due diligence finansowy przedsiębiorstwa sporządzany na potrzeby nabycia przedsiębiorstwa”...

Akademia Controllingu i Rachunkowości Zarządczej to ogólnopolski, specjalistyczny kurs dla pracowników obszaru finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu. 18 listopada odbyły się pierwsze zajęcia ...

W najnowszym listopadowo-grudniowym numerze czasopisma „Finanse i Controlling” ukazał się artykuł autorstwa Roksana Kołaty i dr Dariusza Stronki. Biznesplan jest dokumentem wykonywanym w celach planistycznych, a więc służy spełnianiu jednej z podstawowych funkcji zarządczych – planowaniu. Ponieważ biznesplan jest z natury dokumentem długofalowym, prognozy finansowe tworzone na etapie planowania mogą być obarczone pewnym błędem. Determinuje to konieczność tworzenia prognoz dla różnych wariantów rozwojowych. Artykuł zatytułowany „Prognozy finansowe dla różnych scenariuszy…

Jako że funkcjonujemy w gospodarce opartej na wiedzy, kapitał ludzki jest współcześnie uważany za najważniejszy spośród zasobów, jakimi dysponują organizacje. W artykule pt. „Wycena wartości kapitału ludzkiego na przykładzie agencji reklamowej RSS SA” zamieszczonym w październikowym numerze czasopisma „Controlling i rachunkowość zarządcza” nasi specjaliści przedstawili stosowane metodologie wyceny kapitału ludzkiego. Ponadto w artykule zaprezentowano zastosowanie kosztowej metody szacowania wartości kapitału ludzkiego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży marketingowej. Zapraszamy do lektury!

CLI (ang. Composite Leading Indicators) to wskaźnik stworzony przez OECD mający wskazywać na zmiany koniunktury poszczególnych gospodarek krajowych. Uwzględnia on w swojej konstrukcji kluczowe w danym kraju czynniki decydujące o stanie jego gospodarki. Na jego podstawie można określić, w której fazie cyklu koniunkturalnego (ożywienia, rozkwitu, recesji, kryzysu) znajdzie się gospodarka danego kraju w perspektywie najbliższych 6-9 miesięcy. Wartości wskaźnika CLI są publikowane zwykle raz w miesiącu przez OCED dla 33…

Wraz z końcem września odbędą się praktyczne warsztaty z zakresu BPMN pt. „Wprowadzenie do projektowania procesów biznesowych” prowadzone przez Waldemara Stronkę – eksperta DCF Dotacje - Consulting - Finanse. BPMN (ang. Business Process Model and Notation) to narzędzie służące do modelowania procesów biznesowych zachodzących we wszystkich przedsiębiorstwach bez względu na ich organizację czy specyfikę branży, w której działają. Więcej informacji o BPMN mogą Państwo znaleźć w artykule „BPMN – Business…

W ostatnim czasie uruchomiliśmy portal, na którym opisane zostały wszystkie programy ogólnokrajowe oraz regionalne, realizowane w oparciu o środki unijne w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Portal ten ma ułatwić Państwu wybór najbardziej interesujących programów unijnych – można zapoznać się na nim ze skróconymi opisami dotyczącymi aktualnych oraz planowanych naborów dotacji. Po zapoznaniu się z opisami i dokonaniu wyboru interesujących Państwa programów, będą Państwo mogli uzyskać bardziej szczegółowe informacje oraz…

W numerze 2/2016 „Informacji Zarządczej” pojawił się kolejny artykuł z cyklu szkoleń o BPMN przygotowywanego przez specjalistów z zespołu DCF Dotacje - Consulting - Finanse. W części drugiej cyklu, zatytułowanej „Czynności, przepływy sekwencji i podprocesy”, podniesione zostały praktyczne kwestie dotyczące mapowania procesów biznesowych takie jak: czynności łączone przepływami sekwencji, wprowadzanie podprocesów do modelu oraz odnajdywanie w procesie biznesowym punktów wymagających usprawnień i sposoby usprawniania procesów biznesowych. Dodatkowo zaprezentowane zostały przykładowe…

Firma DCF Dotacje - Consulting - Finanse sp. z o.o. została zaproszona na 2-gie Forum Informacji Zarządczej odbywające się w Warszawie w dniach 19-20.05 b.r.  Z ramienia firmy DCF prelekcję na temat "Wyceny marki" przygotował dr Dariusz Stronka - Główny Doradca Ekonomiczno - Finansowy DCF, specjalista od wyceny przedsiębiorstw, który zrealizował w praktyce wraz zespołami, którym przewodniczył kilkadziesiąt wycen przedsiębiorstw firm z różnych branż, na róznych poziomach rozwoju. Wystąpienie przedstawiciela…

Z początkiem maja b.r. na rynku pojawiło się nowe pismo pt. Informacja Zarządcza. Pismo to, skierowane przede wszystkim do planistów, finansistów i controllerów zawiera takie działy jak: excelowe narzędzia w zarządzaniu, triki i sztuczki w excelu, procesy w firmie, prezentacja i wizualizacja informacji zarządczej, bazy danych, platformy BI i BIG DATA. W ramach działu PROCESY W FIRMIE, będą ukazywały się cyklicznie artykuły przygotowywane przez naszych specjalistów z zakresu MAPOWANIA I…

O metodyce wyceny marki nasi specjaliści piszą w juz kolejnym majowym numerze Controllingu i Rachunkowości Zarządczej. Marka, w warunkach zaostrzonej konkurencji rynkowej, jest często uznawana za kluczowy czynnik w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa i budowania przewagi konkurencyjnej. Rola jaką pełni marka w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa skłania do zainteresowania problematyką określania jej wartości. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi wprowadzenie teoretyczne, w którym zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z marką…

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM – ang. Business Process Management) jest usystematyzowanym podejściem do usprawniania organizacji. Wokół niego narosło jednak sporo mitów. Wbrew częstym opiniom, nie wymaga zakupu specjalistycznego oprogramowania. Nie jest również prawdą, iż wpływa głównie na sferę IT. Ponadto, główne korzyści dla przedsiębiorstwa z modelowania procesów biznesowych często wcale nie wynikają ze znacznych modyfikacji istniejącego przebiegu procesów. W artykule zaprezentowano podstawowe informacje o BPMN z perspektywy wykorzystania w małych…

W marcowym numerze Controllingu i Rachunkowości Zarządczej ukazał się kolejny, a pierwszy w bieżącym roku artykuł autorstwa członków zespołu DCF Dotacje - Consulting - Finanse sp. z o.o. Artykuł ten poświęcony został wycenie przedsiębiorstw za pomocą metody DCF. Metoda ta jest sposobem wyceny przedsiębiorstw bezpośrednio nawiązującym do zasadniczego źródła wartości podmiotu gospodarczego, czyli do jego zdolności generowania nadwyżek gotówkowych. Poza samym uzyskaniem szacunku wartości przedsiębiorstwa, zastosowanie metody DCF pozwala stosunkowo…

Otwarcie biura w nowej lokalizacji! Na początku 2016 roku przenieśliśmy lokalizację biura naszej spółki z Plewisk do Przeźmierowa. Od tej pory nowy adres naszego biura to: ul. Rynkowa 73B/43, 62-081 Przeźmierowo.

Końca dobiega współpraca naszej spółki z Parkiem Naukowo-Technologicznym Interior mającym swoją siedzibę w Nowej Soli. Współpraca dotyczyła realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w którym PN-T pełni rolę inwestora i inkubatora. W ramach pięcioetapowego procesu inwestycji - na poziomie preinkubacji - analitycy DCF Dotacje-Consulting-Finanse wykonali kilkadziesiąt analiz rynkowych, biznesplanów a także wycen przedsięwzięć zgłoszonych przez Pomysłodawców ubiegających się o…

W grudniowym numerze magazynu „Controlling i rachunkowość zarządcza” ukazał się kolejny artykuł napisany przez pracowników DCF Dotacje – Consulting - Finanse. Tym razem nasi pracownicy zajęli się tematyką zarządzania procesami sprzedaży w przedsiębiorstwie. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przebiegu analizy i planowania sprzedaży w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu wskaźników KPI. W części teoretycznej omówiono istotę wskaźników KPI, funkcje jakie pełnią w procesie zarządzania sprzedażą oraz ich możliwe zastosowania. W części…

We wrześniu miało miejsce powołanie spółki celowej specjalizującej się w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Głównymi udziałowcami nowoutworzonej spółki są: DCF Dotacje – Consulting – Finanse a także Wielkopolski Instytut Jakości. Spółka BND, mająca swoją siedzibę w Warszawie oraz biuro w Poznaniu obsługuje projekty z całej Polski realizując zarówno programy krajowe, jak i regionalne. W zaledwie kilkumiesięcznym okresie funkcjonowania nowej spółki złożono kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie, w których oczekiwana pula…

W publikacji pt. Controlling wspomagający proces due diligence. przedstawiono istotę przeprowadzania kompleksowych badań przedinwestycyjnych przedsiębiorstw (due diligence) w procesach przejęć podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań controllerów w tym procesie. W artykule przytoczono definicję i wyjaśniono istotę procesów przejmowania podmiotów gospodarczych, przybliżono propedeutykę badania due diligence oraz jego znaczenie dla procesów przejęć podmiotów gospodarczych, a także przedstawiono wpływ aplikacji koncepcji controllingu na gruncie badań due diligence. 

W ramach współpracy, w czasopiśmie „Controlling i rachunkowość zarządcza” cyklicznie publikowane będą teksty naszych pracowników. W sierpniowym wydaniu magazynu CiRZ zamieszczono artykuł pt.Model analizy portfelowej BCG w praktyce przedsiębiorstwa Cafe Sp. z o.o. W artykule autorstwa członków naszego zespołu przedstawiono strategię zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją i sprzedażą kawy. Celem publikacji jest zaprezentowanie praktycznego wykorzystania jednej z najpopularniejszych metod analizy portfelowej oraz przedstawienie narzędzia, przy użyciu którego możliwe jest graficzne…

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza firma konsultingowa poddając się dobrowolnie procedurze oceny wg rygorystycznych kryteriów europejskiego systemu wyróżnień i nagród jakości została laureatem Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością i wyróżniona znakiem "Wielkopolska Jakość" za osiągnięcia w doskonaleniu zarządzania zgodnego z Modelem EFQM.

Po wprowadzeniu na Facebooku cotygodniowych publikacji najważniejszych informacji dotyczących stanu oraz perspektyw gospodarki, a także comiesięcznych odczytów wskaźnika CLI i wybranych wskaźników publikowanych przez GUS, od dnia dzisiejszego rozpoczynamy nowy wątek poświęcony analizom branżowym. Co środę będziemy typować branżę tygodnia i przedstawimy jej krótką charakterystykę oraz odeślemy do bardziej szczegółowego raportu.   Zachęcamy wszystkich Państwa do odwiedzania nas również na Facebooku: www.facebook.com/pages/DCF-Dotacje-Consulting-Finanse/203899679797714?ref_type=bookmark

W końcu kwietnia br. nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Poznańską w zakresie organizacji trzymiesięcznych staży dla doktorantów w ramach projektu "Inżynier Przyszłości. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej".  Od maja br. do naszego zespołu dołaczył doktorant Marcin Nowak w ramach odbywania stażu. Kolejnych doktorantów na staż przyjmujemy od lipca i września! Projekt jest współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe…

W związku z wygranym przez nas przetargiem ogłoszonym przez Park Technologiczny INTERIOR, dnia 24 kwietnia doszło do podpisania umowy między Parkiem Technologicznym Interior a naszą firmą. Umowa dotyczy opracowania do 40 analiz rynkowych i biznes planów dla innowacyjnych pomysłów zgłaszanych w ramach projektu pn.: "Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Parku Naukowo-Technologicznym INTERIOR" realizowanego w ramach Działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, współfinansowanych przez Unię Europejską…

Firmy SOLLUS Sp. z o.o., Great Food S.A. oraz "GLOBAL PARTNERSHIP MANAGEMENT INSTITUTE" Piotr Odrakiewicz otrzymały po pozytywnej ocenie merytorycznej przygotowanych przez nas projektów decyzję o dofinasowaniu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu PO IG. Przyznane środki mają pomóc tym firmom w rozwoju ich działaności i pozyskaniu kontrahentów poza granicami Polski na wybranych rynkach docelowych. Kwota przyznej dotacji dla: - SOLLUS Sp. z o.o. wynosi 409.972,97 PLN - Great Food S.A.…

Nasza firma - oprócz działalności na rynku wielkopolskim - pozyskuje, na coraz większą skalę, również Klientów z województwa lubuskiego w tym w szczególności z Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Wychodząc naprzeciw Klientom postanowiliśmy otworzyć filię naszej firmy w województwie lubuskim. Nasza pierwsza filia powstaje w Nowej Soli, w pobliżu terenów gdzie rozwija się Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, w odległości ok. 25km od Zielonej Góry. Otwarcie filii już wkrótce! Zapraszamy! Jednocześnie - z…

Firma Sinersio Polska sp. z o.o. po raz kolejny, za naszym pośrednictwem, "przeszła" pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną PARP-u oraz uzyskała dotację unijną. Tym razem dotacja ta została przyznana z programu PO IG działanie 6.1 "Paszport do eksportu" i ma pomóc firmie Sinersio rozwinąć swoją działalność i pozyskać kontrahentów poza granicami Polski. Kwota przyznanej dotacji wyniosła niemal 394 tys PLN. Firmie Sinersio gratulujemy i życzymy osiągnięcia sukcesów na rynkach zagranicznych!

Od grudnia br. nasza firma wprowadza wyjątkową ofertę kształcenia w postaci warsztatów biznesowych w kameralnych grupach lub nawet indywidualnie!  Na zajęciach warsztatowych przeprowadzane są dyskusje na określone problemy, są rozwiązywane ćwiczenia (case study), odbywają się pokazy multimedialne, wyjaśnienia rzeczywistych sytuacji w firmach, praktyczne odpowiedzi na pytania: Skąd to? Dlaczego tak? A co byłoby, gdyby? PROMOCJA!!! Dla uczestników każdego nowego WARSZTATU organizowanego przez DCF Dotacje – Consulting – Finanse cena wynosi…

Dnia 29.10.2013 roku nastąpiło rozstrzygnięcia konkursu w ramach Działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Priorytet II LRPO „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”. W konkursie tym brała udział firma SINERSIO Polska Sp. z o.o., której została przyznana dotacja dla projektu pn.: „Wdrożenie technik wirtualizacji w nowe dziedziny usług IT (VIRTUAL DATA CENTER)” w kwocie 930.000 PLN (ogólna wartość projektu 2.287.800 PLN), dla której…

Nadszedł czas na „odświeżenie” wizerunku i przeprojektowanie strony internetowej. Teraz znajdziecie Państwo na naszej stronie znacznie więcej informacji o nas i naszych usługach, a także partnerach. Zamieszczamy także artykuły i opracowania, które zostały przygotowane i opublikowane przez członków naszego zespołu. Dotyczą one zagadnień, które są przedmiotem naszych usług. Ponadto w związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy wprowadziliśmy na stronę internetową nową zakładkę „Praca”. Osoby ambitne, niebojące się wyzwań i firmy…

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem