Due Diligence Finansowy

Znalazłeś kandydata do nabycia (przygotowujesz się do połączenia z innym podmiotem) i potrzebujesz wnikliwej oceny jego sytuacji finansowej?

 

 

Badanie finansowe due diligence w DCF Consulting

 

Badanie due diligence w DCF Consulting jest kompleksowym badaniem kondycji finansowej przedsiębiorstwa wykonywanym przez naszych wykwalifikowanych specjalistów. Przeprowadzane jest z reguły na zlecenie zewnętrznego inwestora, zainteresowanego zakupem firmy. Finansowe badanie due diligence pozwala uzyskać całościowy obraz przedsiębiorstwa i dokonać oceny jego mocnych oraz słabych stron.

 

Finansowe due diligence - zakres usług:

Przygotujemy dla Ciebie profesjonalny dokument z due dilligence obejmujący zawartość materiałów z analizy finansowej, a ponadto badanie i ocenę w szczególności:

 • wysokości należności spornych i/lub praktycznie nieściągalnych,
 • wielkości zalegających trudno-zbywalnych zapasów,
 • „jakości” udzielonych pożyczek, poręczeń, gwarancji,
 • bilansowej wyceny głównych pozycji majątku trwałego (na życzenie Klienta podejmujemy się również oszacowania rzeczywistej wartości rynkowej wskazanych składników majątku),
 • występowania zobowiązań przeterminowanych w tym w szczególności o charakterze publicznoprawnym,
 • wysokości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach poprzednich (czy nie zostały „sztucznie” zawyżone),
 • wysokości kosztów działalności operacyjnej w ostatnim roku w stosunku do kosztów w latach poprzednich (czy nie zostały „sztucznie” zaniżone)

 

Badanie finansowe due diligence - korzyści

 

Dzięki wykonaniu badania finansowego due diligence możliwe jest zebranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia wyceny wartości firmy. Badanie to pozwala także zidentyfikować czynniki mające znaczący wpływ na ostateczne notowania przedsiębiorstwa. Płynące wnioski z wykonanego badania finansowego due diligence umożliwiają inwestorowi weryfikację wyobrażeń na temat danej spółki. Stanowią także istotny element negocjacji biznesowych – mają wpływ na ustalenie ceny zakupu, oświadczeń sprzedającego, a także planu działania po zamknięciu transakcji.

Kiedy warto wykonać badanie finansowe due diligence?

 

Badanie finansowe due diligence jest badaniem przedinwestycyjnym, które należy wykonać w takich sytuacjach, jak:

 

Zalety z wykonania badania finansowego due diligence w DCF Consulting

 

W DCF Consulting do wykonania badania due diligence i innych usług z zakresu consultingu i analizy finansowej zatrudniamy konsultantów posiadających doświadczenie akademickie oraz wieloletnią praktykę w branży, a także biegłych sądowych w zakresie wyceny wartości udziałów przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych oraz prawnych. Klienci, którzy zdecydują się na wykonanie badania due diligence w naszej firmie, otrzymają profesjonalny dokument obejmujący zawartość materiałów z badania sytuacji finansowej i identyfikacji ryzyk z nią związanych. Przygotowana dokumentacja obejmuje badanie i ocenę w szczególności:

 • wysokości należności spornych i/lub praktycznie nieściągalnych,
 • wielkości trudno zbywalnych zapasów,
 • jakości udzielonych pożyczek, poręczeń oraz gwarancji,
 • bilansowej wyceny głównych pozycji majątku trwałego,
 • rzeczywistej wartości rynkowej wskazanych składników majątku,
 • występowania zobowiązań przeterminowanych,
 • wysokości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach poprzednich,
 • wysokości kosztów działalności operacyjnej w ostatnim roku w stosunku do kosztów w latach poprzednich.

Badanie finansowe due diligence to klucz do wiarygodnej weryfikacji wartości inwestycji w perspektywie długoterminowej. Korzystając z usług DCF Consulting nasi Klienci mogą mieć pewność, że badanie due diligence zostanie przeprowadzone z najwyższą starannością i rzetelnością.

 


Więcej na temat badania kondycji finansowej znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 9/2015

wycenyfirm

Controlling wspomagający proces due diligence

 

 


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy,
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
 • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
finansowe due diligence

 

 

Dariusz Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu

   532 305 342

Pod naszym patronatem