Due Diligence Finansowy

Znalazłeś kandydata do nabycia (przygotowujesz się do połączenia z innym podmiotem) i potrzebujesz wnikliwej oceny jego sytuacji finansowej?

 

 

Przygotujemy dla Ciebie profesjonalny dokument z due dilligence obejmujący zawartość materiałów z analizy finansowej, a ponadto badanie i ocenę:
 

  • wysokości należności spornych i/lub praktycznie nieściągalnych,
  • wielkości zalegających trudno-zbywalnych zapasów,
  • „jakości” udzielonych pożyczek, poręczeń, gwarancji,
  • bilansowej wyceny głównych pozycji majątku trwałego (na życzenie Klienta podejmujemy się również oszacowania rzeczywistej wartości rynkowej wskazanych składników majątku),
  • występowania zobowiązań przeterminowanych w tym w szczególności o charakterze publicznoprawnym,
  • wysokości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach poprzednich (czy nie zostały „sztucznie” zawyżone),
  • wysokości kosztów działalności operacyjnej w ostatnim roku w stosunku do kosztów w latach poprzednich (czy nie zostały „sztucznie” zaniżone)

 

 


Więcej na temat badania kondycji finansowej znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 9/2015

 

 


Nasi konsultanci to:

  • wieloletni praktycy,
  • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
  • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
ilustracja

 

 

Dariusz Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu

   532 305 342

Pod naszym patronatem