Projekcje Finansowe

Planujesz inwestycję? 
Przygotowujesz budżet?
Chcesz oprzeć plany na wiarygodnych podstawach?
Potrzebujesz niezależnych i obiektywnych prognoz?

 

 

Pomożemy Ci opracować projekcje finansowe obejmujące:
 

 • zestawienie założeń planu finansowego wraz z ich uzasadnieniem;
 • zestawienie prognozowanych nakładów inwestycyjnych;
 • określenie źródeł finansowania inwestycji wraz z kosztami i harmonogramem spłaty;
 • wyznaczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto;
 • prognozę sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych;
 • analizę wskaźnikową rentowności, płynności, sprawności zarządzania, zadłużenia (na podstawie dokonanej prognozy sprawozdań finansowych);
 • określenie ryzyka operacyjnego i finansowego;
 • ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 


Więcej na temat projekcji finansowych znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Finanse + Controlling nr 48/2016

 


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy,
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
 • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
ilustracja

 

 

Dariusz Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu

   532 305 342

Pod naszym patronatem