Analiza Finansowa

Potrzebujesz niezależnej opinii dotyczącej kondycji finansowej Twojej firmy?

Zastanawiasz się, co w głównej mierze ogranicza Twoją efektywność?
Chcesz rzetelnej analizy finansowej kontrahenta?

Planujesz przejęcie/ połączenie z innym podmiotem i potrzebujesz wiarygodnej oceny jego sytuacji finansowej? 

 

 

Pomożemy Ci, przeprowadzając profesjonalne badanie kondycji finansowej obejmujące analizę:
 

 • przychodów ze sprzedaży
 • kosztów operacyjnych
 • majątku i inwestycji
 • kapitałów
 • powiązań majątkowo – kapitałowych
 • zobowiązań pozabilansowych
 • rachunku zysków i strat
 • rentowności
 • płynności
 • kapitału obrotowego netto
 • przepływu środków pieniężnych
 • ryzyka operacyjnego
 • ryzyka finansowego
 • ryzyka bankructwa

 


Więcej na temat analizy finansowej znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 9/2017

 


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy,
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
 • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
ilustracja

 

 

Dariusz Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu

   532 305 342

Pod naszym patronatem