• tel. (61) 22 54 338
 • kom. 784 966 404

O Nas

DCF Dotacje – Consulting – Finanse to nowoczesna firma consultingowa, wyspecjalizowana w szeroko pojętym doradztwie dla biznesu. Działalność operacyjna, zarządzanie strategiczne czy dotacje unijne – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

Dotacje – Consulting – Finanse: co oferuje Ci DCF?

DCF to szeroki zakres usług doradczych. Począwszy od sporządzania biznes planów, przez kompleksowe wyceny przedsiębiorstw, analizy rynkowe i finansowe, aż po pozyskiwanie unijnych dotacji, audyty czy realizację fuzji i przejęć… Bez względu na to, jak szerokiego wsparcia oczekujesz – nasi specjaliści zagwarantują Ci kompleksową opiekę. Ściśle współpracujemy z biegłym rewidentem, firmą projektową oraz podmiotem zajmującym się wykonywaniem analiz środowiskowych. Dzięki temu, zakres naszych usług stale się poszerza, a nasi Klienci mają pewność, że otrzymują kompleksową opiekę finansową, która daje impuls do rozwoju i gwarantuje poczucie bezpieczeństwa.

 

Dotacje unijne? Tylko z nami!

W zakresie dotacji unijnych firma konsultingowa DCF oferuje kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. W zależności od potrzeb Klienta eksperci nasi wyszukują odpowiedni program pomocowy i sprawdzają możliwość uzyskania dotacji z danego programu oraz sprawdzają czy spełnione są warunki kryteriów wyboru projektów. W kolejnym kroku przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna dotacji, czyli wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi w każdym programie załącznikami tj. studium wykonalności lub biznes plan, formularze pomocy de minimis, deklaracje, oświadczenia itp.).

Po przejściu procedury aplikacyjnej nasza firma konsultingowa pomaga przygotować załączniki do podpisania umowy o dotacje a następnie doradza w trakcie realizacji projektu, monitoruje jego przebieg, weryfikuje poprawność realizowanych działań oraz pomaga w rozliczeniu wydatków w ramach projektu zgodnie z założonymi celami aż do całkowitego rozliczenia.

Firma DCF jest z państwem od etapu powstawania koncepcji inwestycji, poprzez pozyskanie dotacji, pomoc w realizacji projektu aż do jego całkowitego rozliczenia i wypłaty refundacji na konto.

 

Konsulting czyli doradztwo gospodarcze – Łączymy wiedzę z praktyką gospodarczą!

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług w zakresie konsultingu dla firm. Usługi naszej firmy konsultingowej obejmują zarówno przeprowadzanie audytów (strategicznych, logistycznych etc.), analiz strategicznych, sporządzanie biznes planów, opracowywanie strategii, jak i bezpośrednie doradztwo we wdrażaniu strategii, udoskonalaniu procesów biznesowych i poprawie efektywności przedsiębiorstw. Realizujemy też usługi nietypowe pod konkretne potrzeby Klienta. Nasze usługi realizowane są przez zespół specjalistów – najczęściej doktorów lub doktorantów – mających zwykle kilkunastoletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej w tym pracy/ współpracy z firmami konsultingowymi/ audytingowymi.

 

Finanse czyli wyceny, prognozy, finansowanie – to nasza specjalność!

W zakresie finansów – oferujemy Państwu usługę wyceny wartości przedsiębiorstw, udziałów jak i zorganizowanej wyodrębnionej jego części. Dokonujemy również wycen wartości niematerialnych i prawnych, jak i poszczególnych składników majątku rzeczowego. Ponadto służymy Państwu pomocą w przeprowadzeniu due dilligence w procesie zakupu/ przejęcia innego podmiotu gospodarczego, jak i ocenie faktycznej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Proponujemy Państwu również usługi profesjonalnych prognoz finansowych jak i oceny ryzyka przedsięwzięć gospodarczych. Pomagamy również w wyborze i pozyskaniu źródeł finansowania

 

Cokolwiek jednak robimy – wykorzystujemy nasze atuty!

Duża część naszych ekspertów posiada tytuły naukowe i jest zatrudniona na wyższych uczelniach. Nieustannie bierzemy udział w konferencjach naukowych oraz podnosimy nasze kwalifikacje, by zawsze być na bieżąco z pojawiającymi się nowymi trendami! Naszą wiedzą dzielimy się nie tylko publikując i wygłaszając referaty na konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych ale również zamieszczając systematycznie artykuły w takich czasopismach specjalistycznych dla praktyków gospodarczych jak: Finanse i Controlling, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Informacja Zarządcza. Prowadzimy też blogi i portale: wycenyfirm.pl, analizarynku.eu.

 

Kilkunastoletnie doświadczenie w branży consultingu pozwoliło nam dobrze zrozumieć potrzeby przedsiębiorców oraz członków zarządów spółek, gdy chodzi o wsparcie biznesowe. Od początku działalności DCF zrealizowaliśmy już dziesiątki wycen, ekspertyz, analiz oraz projektów. Usługi realizowaliśmy dla firm z terenu całego kraju głównie dla sektora MSP. Tym niemniej realizowaliśmy również usługi dla przedsiębiorstw dużych (np. dla Ferrero Polska sp. z o.o.), jednostek samorządów terytorialnych (np. dla miasta Bytom, gminy Łagów), firm komunalnych (np. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miliczu), jak i jednostek gospodarczych niebędących przedsiębiorstwami (np. dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu). Wśród obsługiwanych podmiotów były firmy z branż:

 1. rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa
 2. przetwórstwa przemysłowego,
 3. dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
 4. budownictwa
 5. handlu hurtowego i detalicznego
 6. transportu i gospodarki magazynowej,
 7. działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 8. informacja i komunikacja
 9. działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej
 10. edukacji,
 11. opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 12. działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją

 

Jesteśmy firmą godną zaufania, czego wyrazem jest otrzymana przez nas nagroda w konkursie „Wielkopolska Jakość”, a także Certyfikat „Wielkopolska Jakość” za osiągnięcia w doskonaleniu zarządzania zgodnego z Modelem EFQM. Skuteczność i profesjonalizm DCF potwierdzają liczne referencje od Klientów, których grono cały czas się poszerza.

Wśród personelu zarządzającego są osoby zaufania publicznego powołane na biegłych sądowych w dziedzinach:

 1. Nauki ekonomiczne – analiza ekonomiczna (o specjalnościach: wycena wartości przedsiębiorstw, wycena marki i innych wartości niematerialnych i prawnych, analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych, analiz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych)
 2. Nauki ekonomiczne – ekonomia (o specjalnościach: analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych, wycena wartości przedsiębiorstw, analiza efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych)
 3. Nauki ekonomiczne – bankowość i finanse (o specjalności: ocena przedsięwzięć inwestycyjnych i źródeł ich finansowania)
 4. Nauki ekonomiczne – księgowość, rachunkowość i finanse (o specjalności: finanse podmiotów gospodarczych)
 5. Przedsiębiorstwo (o specjalnościach: wycena wartości przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem)
 6. Projekty infrastrukturalne (w specjalności inwestycje portów lotniczych)

 

Siedzibą DCF jest Poznań. Firma ma swoje oddziały również w Warszawie i Nowej Soli. Do współpracy jednak zapraszamy Klientów z całej Polski. Zadzwoń lub napisz, by dowiedzieć się więcej!

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem