Wycena marki / Wycena znaku towarowego

Marka to:

związane z funkcją marketingową aktywa niematerialne obejmujące (lecz nie ograniczone wyłącznie do nich) nazwy, określenia, znaki, symbole, logo oraz projekty graficzne lub ich kombinacje, mające na celu zidentyfikowanie towarów, usług lub jednostek, bądź stworzenie charakterystycznych obrazów i skojarzeń u interesariuszy, generujące w ten sposób korzyści ekonomiczne.

Źródło: Standard ISO 10668

 

Opis usługi

 

Wycena marki w DCF Consulting
 

Wycena marki to działanie, które prowadzi do określenia wartości marki jako składnika majątku firmy. Jest ona ważna z punktu widzenia np. właścicieli przedsiębiorstw, ale także potencjalnych inwestorów, którzy chcą dokonać oceny atrakcyjności danego brandu.

 

Wycena marki - kiedy warto ją wykonać?
 

Wyceny marki dokonuje się w szczególności przy:

 • transakcji sprzedaży firmy,
 • sporządzaniu testów na utratę wartości aktywów,
 • udzielaniu licencji na korzystanie z marki (np. w ramach franczyzy),

Metody wykorzystywane do wyceny marki w DCF Consulting
 

Wycena marki dokonywana jest za pomocą jednej lub kilku metod (dobranych przez ekspertów DCF), najlepiej przystających do konkretnej sytuacji. Główne założenia podstawowych metod:

 • kosztowe – zaktualizowana na moment wyceny wartość nakładów, by daną markę odtworzyć,
 • rynkowe - w oparciu o historyczne transakcje rynkowe,
 • dochodowe – bieżąca wartości oczekiwanych korzyści z posiadania danej marki.

 

Wycena marki dokonywana jest zgodnie ze standardem ISO 10668.

 

W jaki sposób przebiega wycena marki?
 

Wycena marki może być przeprowadzona na różne sposoby, w zależności od celu, dla którego jest ona przeprowadzana. Podczas prac specjaliści skupiają się na:
 

 • porównaniu wartości rynkowej z markami innych, podobnych firm,
 • szacowaniu przyszłych dochodów generowanych przez dany brand,
 • estymacji przyszłych kosztów.

Wycena przedsiębiorstwa - jakich informacji dostarcza?
 

Wycena firmy to profesjonalna usługa, która dostarcza takich informacji jak:

 • Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
 • Ocena ryzyka związana z inwestycją w dane przedsiębiorstwo
 • Ocena potencjału rozwoju
 • Ocena sytuacji konkurencyjnej
 • Ocena atrakcyjności inwestycyjnej
 • Ocena potrzeby restrukturyzacji

 

Wycena marki i znaku towarowego z DCF Consulting - korzyści
 

DCF Consulting to firma, która specjalizuje się w wycenie marek z różnych branż. Efekty tej pracy można wykorzystać w opracowaniu strategii budowania wartości marki, a w efekcie — zwiększaniu jej wartości rynkowej. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą podjąć lepsze decyzje biznesowe. Profesjonalne wsparcie podczas wyceny marki to swego rodzaju inwestycja w rozwój prowadzonego biznesu. W DCF Consulting pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadają niezbędną wiedzę do wykonania rzetelnej wyceny marki.

Jeśli potrzebują Państwo rzetelnej oceny w zakresie tego, ile jest warta marka przedsiębiorstwa, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z DCF Consulting. Oferujemy profesjonalną pomoc nie tylko w zakresie wyceny marki, a także wyceny udziałów przedsiębiorstw i doradztwie transakcyjnym.


Więcej na temat wyceny marki znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Finanse + Controlling nr 57/2018

 

 

Konsultanci i kontakt


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy,
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
 • rzeczoznawcy majątkowi, 
 • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
 • członkowie Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce
ilustracja

 

 

 

Dariusz Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu

   532 305 342
Pytania i odpowiedzi:

Od czego zależy wartość marki?

Jak dokonuje się wyceny marki?

Ile czasu trwa i ile kosztuje wycena marki?

Interesuje Cię kompleksowa obsługa fuzji, przejęć, sprzedaży, zakupu spółek?

Sprawdź naszą ofertę:

Logo Fuzje i Przejęcia Spółek

Pod naszym patronatem