Wycena marki / Wycena znaku towarowego

Marka to:

związane z funkcją marketingową aktywa niematerialne obejmujące (lecz nie ograniczone wyłącznie do nich) nazwy, określenia, znaki, symbole, logo oraz projekty graficzne lub ich kombinacje, mające na celu zidentyfikowanie towarów, usług lub jednostek, bądź stworzenie charakterystycznych obrazów i skojarzeń u interesariuszy, generujące w ten sposób korzyści ekonomiczne.

Źródło: Standard ISO 10668

 

Opis usługi

 

Wyceny marki dokonuje się w szczególności przy:
 

 • transakcji sprzedaży firmy,
 • sporządzaniu testów na utratę wartości aktywów,
 • udzielaniu licencji na korzystanie z marki (np. w ramach franczyzy),

Wycena marki dokonywana jest za pomocą jednej lub kilku metod (dobranych przez ekspertów DCF), najlepiej przystających do konkretnej sytuacji.
 

Główne założenia podstawowych metod:
 

 • kosztowe – zaktualizowana na moment wyceny wartość nakładów, by daną markę odtworzyć,
 • rynkowe - w oparciu o historyczne transakcje rynkowe,
 • dochodowe – bieżąca wartości oczekiwanych korzyści z posiadania danej marki.

 

Wycena marki dokonywana jest zgodnie ze standardem ISO 10668.

 


Więcej na temat wyceny marki znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Finanse + Controlling nr 57/2018

 

 

Konsultanci i kontakt


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy,
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
 • rzeczoznawcy majątkowi, 
 • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
 • członkowie Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce
ilustracja

 

 

 

Dariusz Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu

   532 305 342
Pytania i odpowiedzi:

Od czego zależy wartość marki?

Jak dokonuje się wyceny marki?

Ile czasu trwa i ile kosztuje wycena marki?

Interesuje Cię kompleksowa obsługa fuzji, przejęć, sprzedaży, zakupu spółek?

Sprawdź naszą ofertę:

Logo Fuzje i Przejęcia Spółek

Pod naszym patronatem