• kom. 532 305 342

Wycena relacji z klientami

Wartość klienta (z ang. Customer Lifetime Value, CLV):

wartość pieniężna przyszłych korzyści dla firmy wynikających z relacji z klientem, pomniejszona o koszty klienta.

 

 

Wycena relacji z klientami dokonywana jest za pomocą metody/ metod (dobranych przez ekspertów DCF), najlepiej przystających do konkretnej sytuacji.
 

Główne założenia podstawowych metod:
 

  • kosztowe – zaktualizowana na moment wyceny wartość nakładów na pozyskanie, analogicznej do wycenianej, grupy klientów wraz z kontraktami,
  • dochodowe – bieżąca wartości oczekiwanych korzyści z posiadania aktualnych relacji z klientami

 


Więcej na temat wyceny relacji z klientami znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Finanse i Controlling nr 51/2017

 

 


Nasi konsultanci to:

  • wieloletni praktycy,
  • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
  • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
ilustracja

 

 

 

Dariusz Stronka

Na Twoje pytania chętnie odpowie:

dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu        tel.: 532 305 342

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem