• kom. 532 305 342

Wycena kapitału ludzkiego

Kapitał ludzki:

ogół zgromadzonych przez pracowników danej organizacji zasobów wiedzy fachowej, postaw, zdrowia, motywacji, zdolności, doświadczenia i umiejętności.

 

 

Wyceny kapitału ludzkiego dokonuje się w szczególności przy:

  • budowaniu systemów motywacyjnych,
  • ustalaniu systemu wynagradzania.

Wycena kapitału ludzkiego dokonywana jest za pomocą metody/ metod (dobranych przez ekspertów DCF), najlepiej przystających do konkretnej sytuacji.
 

Główne założenia podstawowych metod:
 

  • kosztowe – zaktualizowana na moment wyceny wartość nakładów na pozyskanie i przystosowanie do pracy nowego zespołu, będącego pod względem wiedzy,
  • dochodowe – bieżąca wartość oczekiwanych nadwyżkowych korzyści wynikająca z obecnego kapitału ludzkiego

 

 


Więcej na temat wyceny kapitału ludzkiego znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Controlling i Rachunkowość nr 10/2016

 

 


Nasi konsultanci to:

  • wieloletni praktycy,
  • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
  • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
ilustracja

 

 

 

Dariusz Stronka

Na Twoje pytania chętnie odpowie:

dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu        tel.: 532 305 342

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem