Wycena udziałów w spółce

Wycena udziałów w spółce:
zestaw działań zmierzających do ustalenia rynkowej wartości udziałów w spółce.

 

Opis usługi

 

Wycena udziałów w DCF Consulting

 

Wycena udziałów spółki to proces oszacowania wartości udziałów spółki, które są oferowane na rynku lub mają być przedmiotem transakcji. Wycena ta może być potrzebna w różnych sytuacjach, takich jak fuzje i przejęcia firmy, przekształcenie własnościowe, planowanie sukcesji, rozwiązanie spółki czy sprawozdawczość finansowa.

Nasza firma DCF Dotacje – Consulting – Finanse oferuje kompleksową usługę wyceny udziałów spółki, które realizowana jest w pełni profesjonalny i zgodny z wszelkimi zasadami oraz przepisami sposób. Zachęcamy więc od zapoznania się z naszą ofertą i do skorzystania z naszych usług.

 

Jak przeprowadzana jest wycena udziałów w DCF Consulting

 

Wycena udziałów w spółce przeprowadzana jest na podstawie wyceny spółki jako całości (tj. wyceny 100% udziałów). W następnym kroku dokonuje się wyceny konkretnego pakietu udziałów przy uwzględnieniu praw jakie wycenianemu pakietowi przysługują i ogólnej struktury własnościowej spółki. Prawa, które przysługują określonemu pakietowi wynikają zarówno  z przepisów ksh, jak i przede wszystkim ze statutu spółki, stąd też jego analiza jest tutaj kluczowa.

 

Dla jakich spółek wykonujemy wyceny udziałów?

 

Usługa wyceny udziałów jest realizowana w przypadku:

 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółek jawnych
 • Spółek komandytowych

 

Wycena udziałów spółki - przyczyny

 

Główną przyczyną dla której dokonywana jest wycena udziałów w spółce jest zwykle konflikt między udziałowcami. Jeśli zatem rozważasz rozstanie ze wspólnikiem, wprowadzenie do spółki nowego wspólnika, czy połączenie z innym podmiotem lub po prostu chcesz dowiedzieć się, ile wynosi wartość Twojego biznesu, zapraszamy do kontaktu. Oferujemy również – w razie potrzeby – wsparcie w negocjacjach.

 

Kiedy wykonywana jest wycena udziałów?

 

Wycena udziałów w spółce jest niezbędna przede wszystkim przy:
 

 • sprzedaży lub nabyciu udziałów w spółce,
 • ustaleniu wartości podatku od darowizny udziałów w spółce,
 • podziale majątku lub spadku,
 • zniesieniu współwłasności,
 • w przypadku toczących się postępowań sądowych, upadłościowych lub komorniczych,
 • nowej emisji udziałów/ umarzaniu dotychczasowych udziałów,
 • wymianie udziałów między łaczącymi się podmiotami

Wycena udziałów w spółce - metody

 

W zależności od celu wyceny udziałów w spółce dobieramy właściwe spośród metod:
 

 • dochodowych (głównie: zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF),
 • rynkowych (oparte na wskaźnikach, jak przede wszystkim P/E, P/EBITDA, P/S, EV/EBITDA),
 • majątkowych (przede wszystkim: odtworzeniowa,  likwidacyjna,  księgowa),
 • majątkowo-dochodowych (m. in. niemiecka, reputacyjna)

 

 

 

Co obejmuje wycena udziałów w DCF Consulting?

 

Wraz z określeniem wartości udziałów w spółce Klienci otrzymują pełne wyjaśnienie obejmujące m.in.:
 

 • przyjęte założenia,
 • opis zastosowanej metodologii,
 • uzasadnienie wyboru metod.

Ponadto opracowanie z wyceny udziałów w spółce uwzględnia również:
 

 • analizę aktualnej sytuacji spółki,
 • czynniki ryzyka działalności,
 • pozycję konkurencyjną,
 • prognozy i projekcje finansowe,
 • statut spółki,
 • strukturę właścicielską spółki

 

Służymy wsparciem w negocjacjach warunków transakcji kupna / sprzedaży udziałów, czy rozwiązywaniu sporów dotyczących wartości udziałów w spółkach.

 

Obok przeprowadzania kompleksowej wyceny udziałów w spółce, świadczymy również usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego. Nasi eksperci i biegli sądowi, na Państwa życzenie, mogą również dokonać analizy i wydać opinię co do wycen udziałów w spółkach uzyskanych od innych ekspertów.

 

Wycena udziałów - dlaczego warto skorzystać z usług DCF Consulting?

 

DCF istniejąc od 10 lat na rynku sporządziło dziesiątki opracowań obejmujących profesjonalne wyceny udziałów w spółkach, jak i wstępne kalkulacje ich wartości. Przeprowadzana jest przez nas wycena udziałów w spółkach funkcjonujących w różnych formach prawnych. Najczęściej dokonywana jest wycena udziałów w spółce z o.o. oraz wycena akcji. Wycena udziałów w spółce może dotyczyć zarówno udziałów większościowych, jak i mniejszościowych, co zostaje uwzględnione w kalkulacji, a zależne jest przede wszystkim od praw przysługujących udziałowcom większościowym/ mniejszościowym. Oprócz wspomnianej wyceny udziałów w spółce z o.o. i akcji przeprowadzaliśmy również wycenę udziałów w spółkach jawnych oraz wycenę udziałów w spółkach komandytowych

 

Przeprowadzenie rzetelnych wycen udziałów zapewnia nasz zespół posiadający bardzo duże doświadczenie a składający się z ekspertów z kilkunastoletnim stażem w wycenach, biegłych sądowych oraz ekspertów naukowych z tytułami doktora. 

 

W wycenach udziałów stosujemy krajowe i międzynarodowe standardy wyceny

 


Więcej na temat wyceny udziałów znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 3/2016

 

Konsultanci i kontakt


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy,
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
 • rzeczoznawcy majątkowi, 
 • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
 • członkowie Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce
ilustracja

 

Dariusz Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu

   532 305 342
Pytania i odpowiedzi:

Czy wycena spółki i wycena udziałów w spółce to to samo?

W jaki sposób przebiega u Państwa wycena udziałów w spółce z o.o.?

Jakie podejścia stosują Państwo przy wycenie udziałów w spółce?

Kiedy najczęściej dokonują Państwo wyceny udziałów w spółkach?

Na co jeszcze mogę liczyć oprócz uzyskania raportu z wyceny udziałów w spółce?

Ile kosztuje wycena udziałów w spółce?

Czy wyceniają Państwo jedynie udziały w spółce z o.o., czy również w innych spółkach?

Jak długo trwa wycena udziałów w spółce?

Czym różni się wycena udziałów większościowych od wyceny udziałów mniejszościowych?

Interesuje Cię kompleksowa obsługa fuzji, przejęć, sprzedaży, zakupu spółek?

Sprawdź naszą ofertę:

Logo Fuzje i Przejęcia Spółek

Pod naszym patronatem