Wycena know-how / Wycena patentów / Wycena praw autorskich

Know How (z ang. „wiedzieć jak”):

informacje o sposobie produkcji nie objęte patentami i umowami licencyjnymi stanowiące zespół doświadczeń, wiedzy technicznej i pozatechnicznej, które mają charakter poufny

Patent:
prawo wyłącznego korzystania z określonego wynalazku

 

Opis usługi

 

Wyceny know-how / wyceny patentów / wyceny praw autorskich dokonuje się w szczególności przy:

 • transakcji sprzedaży firmy,
 • wniesieniu patentów aportem do spółki
 • sporządzaniu testów na utratę wartości aktywów
 • udzielaniu licencji na korzystanie z patentów/ know-how (np. w ramach franczyzy)

Wycena patentów / wycena know-how / wycena praw autorskich dokonywana jest za pomocą metody/ metod (dobranych przez ekspertów DCF), najlepiej przystających do konkretnej sytuacji.
 

Główne założenia podstawowych metod:
 

 • kosztowe – zaktualizowana na moment wyceny wartość nakładów, by patent/ know-how odtworzyć,
 • rynkowe - w oparciu o historyczne transakcje rynkowe,
 • dochodowe – bieżąca wartości oczekiwanych korzyści z posiadania patentu/ know-how

 

 


Więcej na temat wyceny know-how i patentów znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl

 

 

Konsultanci i kontakt


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy,
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
 • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
 • członkowie Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce
ilustracja

 

 

 

Dariusz Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu

   532 305 342
Pytania i odpowiedzi:

Od czego zależy wartość know-how/ patentu/ praw autorskich?

Jak dokonuje się wyceny know-how/ patentu / praw autorskich?

Ile czasu trwa i ile kosztuje wycena know-how/ patentu/ praw autorskich?

Interesuje Cię kompleksowa obsługa fuzji, przejęć, sprzedaży, zakupu spółek?

Sprawdź naszą ofertę:

Logo Fuzje i Przejęcia Spółek

Pod naszym patronatem