• kom. 532 305 342

Wycena maszyn i urządzeń

Urządzenie:
Przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość i służący do określonych celów

Maszyna:
Zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie.

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

 

 

Wyceny maszyn i urządzeń dokonuje się w szczególności przy:

  • transakcji sprzedaży maszyn/ urządzeń
  • wnoszeniu maszyn i urządzeń aportem do spółki
  • ustanawianiu maszyn/ urządzeń jako zabezpieczeń kredytów, pożyczek, zastawów
  • określaniu opłacalności odbudowy/ naprawy
  • określaniu wysokości ubezpieczenia

Wycena maszyn i urządzeń dokonywana jest za pomocą metody/ metod (dobranych przez ekspertów DCF), najlepiej przystających do konkretnej sytuacji.
 

Główne założenia podstawowych metod:
 

  • kosztowe – zaktualizowana na moment wyceny wartość nakładów na maszynę/ urządzenie, by je odtworzyć lub zastąpić innym spełniającym analogiczne funkcje,
  • porównawcze - porównanie z cenami transakcji rynkowych analogicznych maszyn i urządzeń.

 

 


Więcej na temat wyceny maszyn i urządzeń znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl

 

 


Nasi konsultanci to:

  • wieloletni praktycy,
  • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
  • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
ilustracja

 

 

 

Dariusz Stronka

Na Twoje pytania chętnie odpowie:

dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu        tel.: 532 305 342

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem