Strategie biznesu

W którym kierunku powinna zmierzać organizacja?

Gdzie umacniać i budować nowe przewagi konkurencyjne?

Jakie priorytetowe działania ograniczające wpływ naszych słabości należy podjąć?

Jakie zjawiska w otoczeniu możemy wykorzystać dla rozwoju i jak tego dokonać?

Które zmiany uwarunkowań stanowią dla nas zagrożenie i jak ograniczyć związane z nimi ryzyko?

 

Strategia jako nadrzędny plan działania przedsiębiorstwa określa relację organizacji do jej otoczenia (gł. klientów, konkurentów).

 

Prace nad strategią składają się z dwóch głównych etapów:

  • Analiza strategiczna - identyfikacja, opis i ocena wpływu poszczególnych pozytywnych oraz negatywnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych (zwieńczeniem jest macierz SWOT),
  • Projektowanie strategii – wspólne formułowanie długookresowych celów dla całej organizacji i jej części składowych wraz z wytyczeniem zasadniczych sposobów ich realizacji oraz koniecznych zasobów.

 

Elastycznie dopasowujemy się do potrzeb Klientów przygotowując „szyte na miarę” strategie biznesu. Każdorazowo ustalamy zatem zakres i szczegółowość dokumentu Strategia Biznesu.

 

 


Nasi konsultanci to eksperci z bogatym doświadczeniem w:

  • zróżnicowanych projektach doradczych na rzecz podmiotów z szerokiego zakresu branż,
  • kierowaniu spółkami pełniąc funkcje Prezesów i Członków Zarządów,
  • nadzorowaniu podmiotów zasiadając w Radach Nadzorczych,
  • procesach inwestycyjnych jako pracownicy funduszy.
ilustracja

 

 

Waldemar Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Waldemar Stronka
Dyrektor Działu Konsultingu
e-mail: wstronka@dcfconsulting.eu

   606 219 504

 

Pod naszym patronatem