Optymalizacja procesów biznesowych

Zauważasz brak kontroli nad realizacją zadań?

Różne osoby odmiennie realizują te same zadania bez uzasadnionej przyczyny?

Występują w firmie problemy z przepływem informacji?

Dostrzegasz trudności we wdrażaniu nowych pracowników?

Dochodzi często do nieporozumień kompetencyjnych?

 

Eksperci DCF wspierają wdrażając ustrukturyzowane podejście do optymalizacji procesów biznesowych, oparte o międzynarodowy standard BPMN (Business Process Model and Notation).

 

Podejście BPMN optymalizacji procesów biznesowych składa się z dwóch głównych etapów:

 • JEST – diagnoza aktualnego przebiegu procesów biznesowych,
 • BĘDZIE – określenie docelowego przebiegu procesów biznesowych implementującego zidentyfikowane możliwości usprawnień i eliminacji nieefektywności.

 

Do najważniejszych efektów optymalizacji procesów biznesowych należą:

 • Poprawa efektywności,
 • Standaryzacja „najlepszych praktyk” w organizacji,
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych,
 • Ograniczenie kosztów wdrożenia nowych pracowników, tj. koszty pomyłek i błędów oraz kosztów związanych z czasem niezbędnym na konsultacje z kierownictwem,
 • Poprawa jakości w zakresie procesów biznesowych, a przez to poprawa jakości oferowanych produktów i usług.
 • Wzrost innowacyjności możliwy dzięki stworzeniu warunków do generowania pomysłów usprawniających procesy biznesowe wśród pracowników,
 • Zarządzanie wiedzą, a tym samym ograniczenie ryzyka utraty wiedzy wraz z odejściem kluczowych pracowników,
 • Ograniczenie nieporozumień dzięki dokładnemu określeniu zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk,
 • Usprawnienie przepływu informacji w przedsiębiorstwie.

 


Więcej na temat optymalizacji procesów biznesowych znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 4/2016

 


Nasi konsultanci to eksperci z bogatym doświadczeniem w:

 • zróżnicowanych projektach doradczych na rzecz podmiotów z szerokiego zakresu branż,
 • kierowaniu spółkami pełniąc funkcje Prezesów i Członków Zarządów,
 • nadzorowaniu podmiotów zasiadając w Radach Nadzorczych,
 • procesach inwestycyjnych jako pracownicy funduszy.
ilustracja

 

 

Waldemar Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Waldemar Stronka
Dyrektor Działu Konsultingu
e-mail: wstronka@dcfconsulting.eu

   606 219 504

 

Pod naszym patronatem