• tel. (61) 22 54 338
 • kom. 784 966 404

Optymalizacja procesów biznesowych

Wszystkie procesy biznesowe w przedsiębiorstwie powinny służyć sprawnemu osiąganiu wyznaczonych celów. Często jednak działania podejmowane w firmie nie są w pełni efektywne – niektóre czynności wykonywane są w nieprzemyślany sposób, inne niepotrzebnie powielane, a często zupełnie zbędne dla przebiegu procesów. Takim sytuacjom zapobiega analiza procesów biznesowych i ich optymalizacja przy wykorzystaniu map procesów biznesowych.

DCF Dotacje - Consulting - Finanse w zakresie optymalizacji procesów biznesowych oferuje usługi realizowane przez zespół ekspertów z zakresu organizacji i zarządzania, marketingu, logistyki oraz finansów. Nasi specjaliści mogą zaoferować Państwu wsparcie obejmujące:

 • identyfikację i mapowanie procesów biznesowych występujących w firmie,
 • analizę wzajemnych relacji i powiązań pomiędzy istniejącymi procesami na bazie utworzonych map procesów biznesowych,
 • analizę realizacji poszczególnych procesów biznesowych pod kątem ich efektywności,
 • określenie na bazie map procesów biznesowych i wyeliminowanie zbędnych oraz dublujących się czynności – tj. czynności nieprzynoszących wymiernych korzyści obecnie ani w przyszłości,
 • doradztwo biznesowe w zakresie usprawnienia istniejących działań.

Szczegółowy zakres działań ustalany jest indywidualnie z Klientem. Elastycznie dostosujemy się do Państwa potrzeb!

Przy mapowaniu procesów biznesowych eksperci DCF Dotacje - Consulting - Finanse posługują się językiem BPMN (Business Process Model and Notation) – najpopularniejszym językiem wykorzystywanym przy mapowaniu procesów biznesowych. Powszechność BPMN ułatwia zastosowanie opracowanych rozwiązań w praktyce gospodarczej.

Znajomość przebiegu procesów biznesowych jest nieodzownym elementem wdrożenia podejścia procesowego oraz jego dalszego doskonalenia w przedsiębiorstwie. Mapowanie procesów biznesowych jest więc niezwykle ważne nie tylko w przedsiębiorstwach wymagających działań naprawczych i dogłębnej restrukturyzacji. Także przedsiębiorstwa, w których potrzebne są jedynie drobne usprawnienia oraz te, w których funkcjonowanie procesów wydaje się być poprawne, odnoszą wymierne korzyści z usystematyzowania swojej działalności z wykorzystaniem map procesów biznesowych.

Do najważniejszych efektów optymalizacji procesów biznesowych należą:

 • Poprawa efektywności, wynikająca głównie z:
  • Optymalizacji przebiegu procesów biznesowych,
  • Standaryzacji „najlepszych praktyk” w organizacji,
 • Ograniczenie kosztów, w tym przede wszystkim poprzez:
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych,
  • Ograniczenie kosztów wdrożenia, tj. koszty pomyłek i błędów nowych pracowników oraz koszty związane z czasem niezbędnym na konsultacje z kierownictwem,
 • Nieustanna poprawa jakości w zakresie procesów biznesowych, a przez to poprawa jakości oferowanych produktów i usług.
 • Wzrost innowacyjności możliwy dzięki stworzeniu warunków do generowania pomysłów usprawniających procesy biznesowe wśród pracowników,
 • Zarządzanie wiedzą, a tym samym ograniczenie ryzyka utraty wiedzy wraz z odejściem kluczowych pracowników,
 • Ograniczenie nieporozumień dzięki dokładnemu określeniu zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk,
 • Usprawnienie przepływu informacji w przedsiębiorstwie,
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa wynikający z ogólnej poprawy jakości i efektywności.

Jeśli planują Państwo optymalizację procesów biznesowych w swoim przedsiębiorstwie, warto rozważyć skorzystanie z usług firmy zewnętrznej. Skorzystanie z oferty DCF Dotacje - Consulting – Finanse przy usprawnianiu procesów biznesowych posiada szereg zalet, ponieważ:

 • Posiadamy doświadczenie w pracy z wieloma firmami i wspomagamy transfer najlepszych rozwiązań,
 • Gwarantujemy niezależną postawę i obiektywizm przy ocenie procesów biznesowych zachodzących w firmie,
 • Jako firma zewnętrzna ograniczamy wpływ indywidualnych interesów na zmiany w przebiegu procesów biznesowych.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Waldemara Stronki: e-mail wstronka@dcfconsulting.eu; tel. 606 219 504

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem