Audyt Biznesowy - Niezależny Przegląd Biznesu (IBR)

Jakie faktycznie są Twoje przewagi konkurencyjne i jak je umacniać?

Gdzie naprawdę warto szukać szans na rozwój, a co jest tylko myśleniem życzeniowym?

Na czym przede wszystkim należy skupić uwagę?

 

Audyt biznesowy czyli Niezależny Przegląd Biznesu (IBR – Independent Business Review) to szeroko rozpowszechniona na rynkach zagranicznych usługa niezależnej i obiektywnej oceny przedsiębiorstwa. Zarządzającym często trudno jest dokonać bezstronnej analizy. Różne działy argumentują na rzecz swych partykularnych interesów, nie zawsze zbieżnych z interesem firmy jako całości.

 

Raport z Audytu Biznesu dostarczy Ci cennej wiedzy w postaci m.in.:

  • Obiektywnego ustalenia pozycji konkurencyjnej,
  • Wczesnego dostrzeżenia potencjału pozytywnych procesów zachodzących w otoczeniu,
  • Niezależnej identyfikacji silnych i słabych stron,
  • Kluczowych wskazówek dla decyzji rozwojowych/ zmiany priorytetów działalności

 

 


Nasi konsultanci to eksperci z bogatym doświadczeniem w:

  • zróżnicowanych projektach doradczych na rzecz podmiotów z szerokiego zakresu branż,
  • kierowaniu spółkami pełniąc funkcje Prezesów i Członków Zarządów,
  • nadzorowaniu podmiotów zasiadając w Radach Nadzorczych,
  • procesach inwestycyjnych jako pracownicy funduszy.
ilustracja

 

 

Waldemar Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
dr Waldemar Stronka
Dyrektor Działu Konsultingu
e-mail: wstronka@dcfconsulting.eu

   606 219 504

 

Pod naszym patronatem