Warsztaty szkoleniowe

UWAGA – WYJĄTKOWA OFERTA!

DAJEMY PAŃSTWU GWARANCJĘ ZADOWOLENIA Z WARSZTATU LUB ZWROT KOSZTÓW!

Organizujemy też szkolenia dla firm i innych instytucji oraz osób fizycznych pod konkretne zamówienie. Miejsce, czas, termin, długość trwania takiego szkolenia ustalana jest indywidualnie.

Lista organizowanych warsztatów

 • Podstawy wyceny przedsiębiorstw na podstawie metod majątkowych, rynkowych i mieszanych

  • Dla osób, które mają wiedzę na temat zawartości sprawozdań finansowych, w szczególności bilansu oraz
  • Chcieliby dowiedzieć się o metodologii wycen przedsiębiorstw i nabyć umiejętność określania przybliżonej wartości firmy (w prostych sytuacjach).
 • Ocena efektywności inwestycji za pomocą NPV i wycena przedsiębiorstwa na podstawie metody DCF

  • Dla osób, które mają wiedzę na temat zawartości sprawozdań finansowych oraz;
  • Umieją sporządzać plan finansowy, szczególności rachunek przepływów pieniężnych oraz (zalecane);
  • Wiedzą czym jest wycena i wartość przedsiębiorstwa oraz znają już inne niż DCF metody wyceny oraz
  • Chcieliby dowiedzieć się o podstawowej ocenie efektywności projektów inwestycyjnych – NPV oraz o wycenie przedsiębiorstwa metodą DCF i nabyć podstawowe umiejętności w zakresie ich wykorzystania (w prostych przypadkach).
 • Podstawy ‘czytania’ sprawozdań finansowych dla niefinansistów

  Dla osób, które chciałyby zrozumieć co jest zapisane i co można „wyczytać” o firmie ze sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych.

 • Ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników finansowych

  Dla osób, które mają wiedzę na temat zawartości sprawozdań finansowych i chciałyby poznać podstawy oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników finansowych.

 • Analiza finansowa dla średniozaawansowanych

  • Dla osób, które mają wiedzę na temat zawartości sprawozdań finansowych oraz
  • umieją oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników finansowych oraz
  • chciałyby poznać bardziej zaawansowane metody oceny przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ryzyka.
 • Jak sporządzić plan finansowy? Prognoza sprawozdań finansowych i ocena efektywności inwestycji

  • Dla osób, które mają wiedzę na temat zawartości sprawozdań finansowych oraz umieją oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników finansowych oraz
  • chciałyby nabyć podstawowe umiejętności sporządzania planu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem prognozy sprawozdań finansowych.

Pod naszym patronatem