Wnioski aplikacyjne

Planujesz rozwój swojej firmy?
Rozważasz współfinansowanie rozwoju ze środków z Unii Europejskiej?

 

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

 • Ocenimy Twoje szanse na pozyskanie środków unijnych!

 • Pomożemy przygotować niezbędne dokumenty aplikacyjne! 

 • Zapraszamy na niezobowiązujące i bezpłatne konsultacje!

 

Oferujemy:

 • analizy projektu wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia,
 • dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego,
 • doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji projektu pod kątem spełnienia kryteriów przyznania dotacji unijnej,
 • przygotowanie kompletnego wniosku o dotację unijną,
 • pomoc przy kompletowaniu i przygotowaniu niezbędnych załączników,
 • złożenie wniosku w Instytucji Finansującej,
 • przygotowanie uzupełnień i wyjaśnień,
 • przygotowywanie dokumentów do zawarcia umowy o dotację.

W perspektywie 2014-2020 bardzo ważna jest współpraca przedsiębiorstwa z jednostkami naukowymi. Stąd też w ramach tworzenia podłoża naukowego dla projektów oferujemy naszym Klientom wsparcie:

 • w nawiązaniu współpracy ze środowiskiem naukowym,
 • w budowaniu odpowiedniej historii współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi,
 • zespołu specjalistów z odpowiednim doświadczeniem biznesowym oraz kadry naukowej o pożądanej specjalności B+R,
 • przy tworzeniu agendy badawczej.

 

 

 


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy (z sukcesem pozyskali kilkaset milionów złotych dotacji dla firm),
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
ilustracja

 

 

Marcin Bąkowski
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
Marcin Bąkowski
Dyrektor Działu Dotacji Unijnych
e-mail: mbakowski@dcfconsulting.eu

   733 972 277

Pod naszym patronatem