• tel. (61) 22 54 338
 • kom. 784 966 404

Studia Wykonalności

Studia Wykonalności przygotowywane są głównie w związku z planowanym pozyskaniem dotacji unijnej na realizację inwestycji infrastrukturalnych.

 

Planowany przez inwestora projekt inwestycyjny związany z budową/przebudową infrastruktury składa się z trzech faz:

 • przedinwestycyjnej,
 • inwestycyjnej,
 • operacyjnej (eksploatacyjnej).

 

Studium Wykonalności stanowi pierwszy etap, czyli fazę formułowania projektu inwestycyjnego.

 

Główne elementy zawarte w Studium Wykonalności obejmują m.in.:

 • analizę wariantów inwestycyjnych możliwych do realizacji;
 • ocenę, czy analizowana inwestycja jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia, wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycji do realizacji;
 • identyfikację potencjalnych problemów związanych z realizacją i eksploatacją analizowanej inwestycji;
 • ocenę wykonalności inwestycji pod kątem możliwości jej realizacji biorąc pod uwagę zarówno aspekty techniczne/technologiczne, prawne, kadrowe czy finansowe;
 • ocenę skutków inwestycji w kontekście postawionych celów wynikających z zidentyfikowanych wcześniej problemów;
 • identyfikację szansy realizacji inwestycji i prawdopodobieństwa wystąpienia pożądanych skutków wynikających z jej realizacji;
 • wstępne określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz głównych parametrów technicznych;
 • określenie celów projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu dla projektu;
 • oszacowanie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych;
 • określenie harmonogramu realizacji projektu;
 • określenie źródeł finansowania projektu;
 • analizę ekonomiczno-finansową (w tym analiza kosztów i korzyści społecznych);
 • określenie rentowności finansowej i ekonomicznej dla projektu.

Opracowując Studium Wykonalności przywiązujemy szczególną wagę do:

 • analizy wariantów inwestycyjnych, 
 • analizy i oceny wykonalności inwestycji na płaszczyznach:
  • technicznych
  • technologicznych,
  • prawnych,
  • kadrowych,
  • finansowych.

 

Rzetelnie opracowane Studium Wykonalności pomaga zminimalizować ryzyko podjęcia błędnych decyzji.

 


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy (z sukcesem pozyskali kilkaset milionów złotych dotacji dla firm),
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
ilustracja

 

 

Marcin Bąkowski

Na Twoje pytania chętnie odpowie:

Marcin Bąkowski
Dyrektor Działu Dotacji Unijnych
e-mail: mbakowski@dcfconsulting.eu

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem