Doradztwo, sprawozdawczość i rozliczanie projektów

Uzyskałeś dofinansowanie i nie wiesz jak je rozliczać?
Potrzebujesz pomocy w sprawozdawczości związanej z pozyskanymi środkami?

 

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Decyzja o uzyskaniu dotacji unijnej i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu to zaledwie połowa sukcesu.

W praktyce trudności stwarza realizacja projektu zgodnie założeniami wniosku o dofinansowanie oraz jego prawidłowe rozliczenie.

 

Oferujemy:

 • stałe doradztwo związane z prawidłową realizacją projektu zgodnie z zapisami umowy o dotację,
 • doradztwo w przygotowaniu do realizacji poszczególnych zadań z harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 • wsparcie w przeprowadzaniu procedur wyboru wykonawców, w tym procedur przetargowych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
 • monitoring przebiegu realizacji zadań założonych w projekcie,
 • przygotowywanie sprawozdań dla instytucji wdrażającej,
 • wsparcie w prawidłowym oznakowaniu projektu (naklejka, listownik, tablica informacyjna, informacja na stronę www itp.),
 • przygotowywanie wniosków o aneks do umowy i zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym i harmonogramie płatności.

Z kolei w zakres rozliczania projektów wchodzi m.in.:

 • przygotowywanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią oraz końcową,
 • weryfikacja prawidłowości przebiegu procesu wyboru wykonawcy (dokumentacji ofertowej, umów z wykonawcami, pracownikami i zleceniobiorcami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym),
 • weryfikacja prawidłowego opisywania dokumentów księgowych potrzebnych do rozliczenia projektu,
 • komunikacja z instytucją odpowiedzialną za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków o płatność,
 • przygotowywanie korespondencji do instytucji rozliczającej w sprawach dotyczących rozliczania projektu,
 • bieżący monitoring prawidłowości realizacji projektu w świetle umowy o dotację.

 

 

 


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy (z sukcesem pozyskali kilkaset milionów złotych dotacji dla firm),
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
ilustracja

 

 

Marcin Bąkowski
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
Marcin Bąkowski
Dyrektor Działu Dotacji Unijnych
e-mail: mbakowski@dcfconsulting.eu
tel. +48 733 972 277

Pod naszym patronatem