Ocena i kształtowanie motywacyjnych systemów wynagrodzeń

Motywowanie stanowi nieodłączny element zarządzania przedsiębiorstwem. Konieczne jest bowiem ukierunkowywanie wysiłków i działań wszystkich pracowników (począwszy od pracowników szeregowych poprzez kierowników różnych szczebli, a na zarządzie kończąc) na te, które są zgodne z celem przedsiębiorstwa. W firmach podstawowym czynnikiem motywacyjnym jest wynagrodzenie. Jednakże to nie w zasadniczej mierze bezwzględna wysokość wynagrodzenia skłania osoby zatrudnione w firmie do podejmowania wytężonej pracy na rzecz przedsiębiorstwa, lecz sposób, w jaki to wynagrodzenie jest kształtowane. Szczególną rolę w motywacyjnym systemie wynagrodzeń odgrywają składniki zmienne do których przede wszystkim zaliczane są premie.

Oceniając i/lub kształtując motywacyjny system wynagrodzeń w przedsiębiorstwie eksperci firmy konsultingowej DCF Dotacje - Consulting - Finanse zwracają szczególną uwagę na następujące kluczowe cechy tegoż systemu bezpośrednio wpływające na poziom motywacji pracowników:

  • ścisłe powiązanie wysokości wynagrodzenia z wynikami pracy i wiążącymi się z nią wymaganiami;
  • konsekwentne stosowanie;
  • znajomość i zrozumiałość systemu wynagrodzeń zarówno przez wynagradzających jak i wynagradzanych;
  • uzależnienie wynagrodzeń od rezultatów pracy, na które wynagradzani mają rzeczywisty wpływ.

Każdorazowo opracowując motywacyjny system wynagrodzeń eksperci naszej firmy konsultingowej uwzględniają możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Przy określonych możliwościach firmy kształtowanie systemu wynagrodzeń ma na celu maksymalizację jego efektywności. Dokonujemy tego poprzez racjonalizację nakładów na wynagrodzenia przy zwiększeniu ich roli motywacyjnej przyczyniającej się tym samym do wzrostu wysiłku zatrudnionych osób i poprawie efektów ich pracy. Na życzenie Klienta podejmujemy się kształtowania motywacyjnego systemu wynagrodzeń dla ogółu pracowników firmy, jak i poszczególnych działów (np. produkcji, sprzedaży etc.).

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Dariusza Stronki: e-mail dstronka@dcfconsulting.eu; tel. 533 805 405

Pod naszym patronatem