Inne usługi konsultingowe

Nasi eksperci realizują również inne usługi konsultingowe zgodne z życzeniem i potrzebami Klienta.

Dwa przykłady typów takich usług konsultingowych wskazano poniżej.

Wszechstronna analiza problemu decyzyjnego/ sytuacyjnego – usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu dla Klienta kompleksowej analizy określonego jasno zdefiniowanego problemu, w której to wyniku – po rozważeniu korzyści oraz niebezpieczeństw wykazanych w toku analizy – Klient będzie mógł podjąć świadomą i racjonalną decyzję. Analiza taka może służyć również zarządowi, jako argument dokonania obiektywnego przeglądu sytuacji w przypadku, gdyby Zarząd mógł zostać „oskarżony” o podjęcie stronniczej decyzji lub mającej na celu „pokrzywdzenie” jednej ze stron.

Sprawowanie stałej funkcji doradczej i kontrolnej w przedsiębiorstwie – usługa konsultingowa polegająca na doradztwie oraz monitorowaniu i raportowaniu wszelkich lub wybranych działań przedsiębiorstwa np. w zakresie zarządzania finansami, marketingu, logistyki etc. Do obsługi Klienta zostaje przydzielony przez firmę DCF ekspert z określonej dziedziny, z którym mogą Państwo konsultować podejmowane decyzje i korzystać w swojej firmie z wiedzy i doświadczenia naszego eksperta! Ponadto do jego zadań należy monitorowanie wybranego obszaru działalności Państwa firmy i w razie potrzeby wskazywanie dodatkowych zagrożeń oraz sugerowanie podjęcia określonych decyzji.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Moniki Wienskowskiej-Stronka: e-mail: mws@dcfconsulting.eu; tel. 606 66 44 58

Pod naszym patronatem