Due Diligence

Znalazłeś kandydata do nabycia lub chcesz sprzedać własną firmę a może przygotowujesz się do połączenia z innym podmiotem i potrzebujesz wnikliwej oceny jego sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej?

 

Opis usługi

 

Jest to badanie, dzięki któremu po dokładnej analizie spółki można ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa. Ma ono szczególne znaczenie w procesie  przejęcia firmy i zakupu spółki, ale nie jest również bez znaczenia przy sprzedaży udziałów w spółce, czy pozyskiwaniu inwestora.

 

Badanie due diligence - jakie działania ono obejmuje?

 

Przeprowadzimy dla Państwa profesjonalne badanie due diligence obejmujące badanie następujących aspektów prawnych:

 

 • kwestie korporacyjne (statut, umowa spółki, uchwały organów spółki),
 • zgody, notyfikacje konieczne do przeprowadzenia transakcji,
 • struktura własnościowa podmiotu oraz powiązania i transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • sytuacja prawna majątku (w szczególności nieruchomości),
 • umowy przychodowe (z klientami),
 • umowy z kontrahentami i podwykonawcami,
 • kwestie pracownicze,
 • umowy z instytucjami finansowymi,
 • ubezpieczenia,
 • udzielone gwarancje i poręczenia oraz zabezpieczenia,
 • kwestie administracyjne, środowiskowe, zezwolenia, koncesje,
 • prawa własności intelektualnej,
 • RODO, aspekty compliance, ochrona know-how,
 • kwestie podatkowe,
 • spory sądowe i ryzyka z nimi związane

 

aspektów ekonomiczno-finansowych:

 • rynki zbytu w tym przede wszystkim:
  • wielkość i dynamika rynku,
  • szacunkowy udział przedsiębiorstwa na rynku,
  • bariery wejścia na rynek;
 • rynki dostaw w tym przede wszystkim:
  • identyfikacja i charakterystyka głównych dostawców,
  • analiza pozyskania i zmiany dostawców;
 • konkurencja w tym przede wszystkim:
  • identyfikacja i charakterystyka głównych konkurentów,
  • przewagi konkurencyjne/ słabości konkurencyjne przedsiębiorstwa;
 • marketing w tym:
  • analiza oferowanych produktów pod względem jakości i konkurencyjności,
  • analiza konkurencyjności cenowej,
  • analiza kanałów dystrybucji,
  • analiza efektywności promocji i znajomości marki;
 • proces i technologia produkcji w tym:
  • analiza możliwości produkcyjnych, 
  • ocena stanu, struktury i zużycia majątku, 
  • ocena nowoczesności stosowanych technologii;
 • wartości niematerialne i prawne oraz badania i rozwój w tym:
  • identyfikacja zasobów niematerialnych którymi dysponuje przedsiębiorstwo takich jak: licencje, patenty, know-how etc.,
  • analiza prowadzonych prac B+R przez podmiot;
 • zasoby ludzkie w tym:
  • analiza stanu i struktury kadr i personelu,
  • analiza kierownictwa (wykształcenie, doświadczenie),
  • analiza obecności i pozycja związków zawodowych;
 • organizacja i zarządzanie w tym:
  • strukturą organizacyjną,
  • procedury podejmowania decyzji,
  • zarządzanie ryzykiem;
 • sytuację finansową w tym:
  • efektywność gospodarowania majątkiem,
  • sytuacją kapitałową wraz z oceną stopnia zadłużenia i pokrycia finansowego majątku,
  • gospodarowanie kapitałem obrotowym netto i ocena płynności finansowej,
  • ocena rentowności.

 

Dlaczego warto wykonać badanie due diligence?

 

Badanie due diligence opiera się na sprawdzeniu stanu przedsiębiorstwa. Wykonuje się je zwykle gdy jakiś inwestor zamierza kupić firmę i chce sprawdzić, czy ta inwestycja będzie się mu opłacać. To badanie ma na celu skontrolować całe przedsiębiorstwo przez osobę z zewnątrz – np. jednego z naszych pracowników – i dać inwestorowi pewność, że dobrze robi, kupując lub inwestując w firmę. To badanie znacząco ułatwia uniknięcie zagrożeń.

Due diligence może odbywać się również w innych sytuacjach, np. przed połączeniem spółek kapitałowych czy przed wprowadzeniem firmy do obrotu publicznego. Sama spółka może też zdecydować się na to badanie i wykorzystać je jako pomoc w oddłużaniu czy przewłaszczeniu.

 

Profesjonalne badanie due diligence w DCF Consulting

 

Decydując się na zlecenie badania due diligence DCF Consulting, wybierają Państwo firmę z doświadczeniem. Działamy z uwzględnieniem wielu aspektów, o których również piszemy na stronie. Nasi konsultanci wykonują swoją pracę dokładnie, tak aby mieć pewność, że badanie da pełny obraz kondycji badanej firmy. Zapewniamy więc pełen profesjonalizm.

Zapraszamy!

 


Więcej na temat "Due Diligence" znajdziesz na portalu fuzjeiprzejeciaspolek.com oraz w czasopiśmie

 

 

Konsultanci i kontakt


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy w doradztwie gospodarczym,
 • doświadczeni radcy prawni ze specjalizacją w prawie spółek, prawie gospodarczym i podatkowym oraz zmianach organizacyjno-prawnych
 • dyplomowani coach’ e i negocjatorzy
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim
 • biegli sądowi w zakresie przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej jak również wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki oraz innych wartości niematerialnych i prawnych
 • członkowie Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce
ilustracja

 

 

Waldemar Stronka
Na Twoje pytania chętnie odpowie:
Katarzyna Konieczna
Koordynator Działu Doradztwa Transakcyjnego
e-mail: kontakt@fuzjeiprzejeciaspolek.com

   517 489 259

Pod naszym patronatem