Audyty marketingowe

Audyt marketingowy jest usługą konsultingową, która stanowi ocenę organizacji marketingu w firmie oraz strategii i działań marketingowych firmy. Brane pod uwagę są procesy wewnętrzne w tym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji wewnętrznej. Kompleksowo przygotowany przez ekspertów firmy konsultingowej DCF Dotacje - Consulting - Finanse audyt marketingowy zawiera:

  • audyt organizacji marketingu,
  • audyt systemów marketingowych,
  • audyt strategii marketingowej,
  • audyt produktywności,
  • audyt funkcji marketingowej.

Audyt organizacji marketingu obejmuje ocenę formalną i funkcjonalną komórki marketingowej przedsiębiorstwa w tym przede wszystkim komunikację komórki marketingowej z innymi działami firmy, kompetencje osób zaangażowanych w działania marketingowe, sprawność działania komórki marketingowej. Z kolei audyt systemów marketingowych ocenia zbieranie informacji z rynku, planowanie i kontrolę marketingową. W zakresie audytu strategii marketingowej oceniane są: misja, cele oraz zaplanowanie działań mających doprowadzić do realizacji wyznaczonych celów. W ramach produktywności analizie poddaje się zyskowność poszczególnych rynków, produktów, jak i racjonalność generowanych kosztów działań marketingowych. Ostatni obszar audytu marketingowego, stanowi audyt funkcji marketingowej, poddający ocenie zasadność i spójność doboru poszczególnych elementów marketingu mix tj. w zakresie: produktu, ceny, dystrybucji oraz promocji.

Każdorazowo szczegółowy zakres audytu marketingowego ustalany jest z Klientem.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Moniki Wienskowskiej-Stronka e-mail: mws@dcfconsulting.eu; tel. 606 66 44 58

Pod naszym patronatem