Audyty logistyczne

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa jest usługą konsultingową, która stanowi stanowi ocenę firmy pod kątem stanu logistyki (stanu poszczególnych ogniw sieci dystrybucji). Analizie poddaje się zatem:

  • magazynowanie;
  • zarządzanie zapasami;
  • realizację zamówień.

W szczególności w trakcie audytu logistycznego eksperci firmy konsultingowej DCF Dotacje - Consulting - Finanse identyfikują i oceniają obowiązujące w firmie procesy magazynowania, uzupełniania zapasów, jak i realizacji zamówień (w tym również reklamacji i zwrotów). Na tej podstawie zostają zidentyfikowane elementy każdego podsystemu logistyki wymagające poprawy. Ostatecznie efektem przeprowadzonego audytu jest określenie zaleceń mających na celu usprawnienie i poprawę efektywności poszczególnych ogniw, jak i całego systemu dystrybucji. 

Spodziewane efekty przeprowadzenia audytu logistycznego i wdrożenie wynikających z niego zaleceń to:

  • poprawa efektywności systemu dystrybucji w przedsiębiorstwie,
  • zmniejszenie kosztów magazynowania,
  • zmniejszenie stanu zapasów.

 

Na życzenie Klienta przeprowadzamy również określone elementy audytu logistycznego (np. audyt magazynowania, audyt zarządzania zapasami, audyt realizacji zamówień) jak też pomagamy we wdrażaniu zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu.

Każdorazowo szczegółowy zakres audytu logistycznego ustalany jest z Klientem i dostosowywany do potrzeb Klienta.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Szymona Zimniewicza: e-mail: szzimniewicz@dcfconsulting.eu; tel. 501 424 500

Pod naszym patronatem