• kom. 532 305 342

„Wycena wartości kapitału ludzkiego na przykładzie agencji reklamowej RSS SA”- artykuł autorstwa K. Kołaty i dr D. Stronki w Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Jako że funkcjonujemy w gospodarce opartej na wiedzy, kapitał ludzki jest współcześnie uważany za najważniejszy spośród zasobów, jakimi dysponują organizacje. W artykule pt. „Wycena wartości kapitału ludzkiego na przykładzie agencji reklamowej RSS SA” zamieszczonym w październikowym numerze czasopisma „Controlling i rachunkowość zarządcza” nasi specjaliści przedstawili stosowane metodologie wyceny kapitału ludzkiego. Ponadto w artykule zaprezentowano zastosowanie kosztowej metody szacowania wartości kapitału ludzkiego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży marketingowej.

Zapraszamy do lektury!

„Wycena wartości kapitału ludzkiego na przykładzie agencji reklamowej RSS SA”- artykuł autorstwa K. Kołaty i dr D. Stronki w Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem