• kom. 532 305 342

Wycena maszyn i urządzeń - case study

Wycena maszyn i urządzeń - case study

1 październik 2018

W październikowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” został przedstawiony artykuł o wycenie maszyn i urządzeń - case study.W  artykule podjęta została kwestia wyceny maszyn i urządzeń. Omówiono określenie wartości w dwóch aspektach: z punktu widzenia korzyści dla konkretnego przedsiębiorstwa oraz z punktu widzenia „nieoznaczonego adresata” – wartość rynkową. Pierwsza z wartości wskazuje, czy nabycie maszyny lub urządzenia jest ekonomicznie uzasadnione dla przedsiębiorstwa (tzn. czy obecna wartość korzyści z jej nabycia przewyższa wartość spodziewanych nakładów na jej zakup) oraz jaka jest przewidywana wartość dodana dla przedsiębiorstwa wynikająca z jej zakupu. Wycena rynkowa z kolei określa kwotę po której najprawdopodobniej maszyna lub urządzenie byłaby przedmiotem transakcji zakupu-sprzedaży na rynku.

Artykuł znajduje się na stronach czasopisma pod linkiem:Wycena maszyn i urządzeń - case study

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem