Wycena marki na przykładzie firmy "Dobry smak"

Wycena marki na przykładzie firmy

4 maja 2016

O metodyce wyceny marki nasi specjaliści piszą w juz kolejnym majowym numerze Controllingu i Rachunkowości Zarządczej. Marka, w warunkach zaostrzonej konkurencji rynkowej, jest często uznawana za kluczowy czynnik w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa i budowania przewagi konkurencyjnej. Rola jaką pełni marka w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa skłania do zainteresowania problematyką określania jej wartości. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi wprowadzenie teoretyczne, w którym zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z marką i podejściami do jej wyceny. Część druga to studium przypadku, w którym na bazie wyceny przykładowej marki Dobry Smak przedstawiono praktyczne zastosowanie dwóch najpopularniejszych metod podejścia dochodowego. Zwieńczeniem artykułu jest podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski oraz ocenę przydatności wykorzystanych metod. Serdecznie zachęcamy do lektury!

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem