Staże dla doktorantów w ramach współpracy z Politechniką Poznańską w projekcie "Inżynier Przyszłości"

Staże dla doktorantów w ramach współpracy z Politechniką Poznańską w projekcie

9 maja 2014

W końcu kwietnia br. nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Poznańską w zakresie organizacji trzymiesięcznych staży dla doktorantów w ramach projektu "Inżynier Przyszłości. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej". 

Od maja br. do naszego zespołu dołaczył doktorant Marcin Nowak w ramach odbywania stażu. Kolejnych doktorantów na staż przyjmujemy od lipca i września!

Projekt jest współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020.

 

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem