Powołanie spółki BND Biznes Nauka Dotacje!

Powołanie spółki BND Biznes Nauka Dotacje!

7 grudnia 2015

We wrześniu miało miejsce powołanie spółki celowej specjalizującej się w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Głównymi udziałowcami nowoutworzonej spółki są: DCF Dotacje – Consulting – Finanse a także Wielkopolski Instytut Jakości. Spółka BND, mająca swoją siedzibę w Warszawie oraz biuro w Poznaniu obsługuje projekty z całej Polski realizując zarówno programy krajowe, jak i regionalne. W zaledwie kilkumiesięcznym okresie funkcjonowania nowej spółki złożono kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie, w których oczekiwana pula środków do pozyskania przez naszych klientów sięga kilkuset milionów złotych!

Wysoką jakość świadczonych usług oraz skuteczność spółki zapewnia zespół do którego należą wyłącznie wybitni specjaliści z dużą wiedzą ekonomiczną oraz wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków z UE.  Gwarancją najwyższego poziomu merytorycznego realizowanych projektów jest stała współpraca z uznanymi pracownikami naukowymi reprezentującymi środowiska akademickie wielu polskich uczelni.  

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem