Podsumowanie współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym Interior

Podsumowanie współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym Interior

30 grudnia 2015

Końca dobiega współpraca naszej spółki z Parkiem Naukowo-Technologicznym Interior mającym swoją siedzibę w Nowej Soli. Współpraca dotyczyła realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w którym PN-T pełni rolę inwestora i inkubatora. W ramach pięcioetapowego procesu inwestycji - na poziomie preinkubacji - analitycy DCF Dotacje-Consulting-Finanse wykonali kilkadziesiąt analiz rynkowych, biznesplanów a także wycen przedsięwzięć zgłoszonych przez Pomysłodawców ubiegających się o pozyskanie środków finansowych na komercjalizację pomysłu i rozwój działalności. Opracowane przez naszych pracowników dokumenty pełniły niebagatelną rolę w procesie decyzyjnym komitetu inwestycyjnego Interiora. Dzięki owocnej współpracy członków naszego zespołu z pracownikami lubuskiego Parku Technologicznego oraz Wnioskodawcami, spośród kilkuset zgłoszonych pomysłów wyselekcjonowano kilkanaście, które Interior - w zamian za objęcie udziałów - wspomógł kapitałowo.  Wsparcie otrzymały podmioty należące do zróżnicowanych branż m.in. produkcji obiektów 3D, telemedycyny, neuromaketingu, archiwizacji danych. Wszystkie powstałe spółki cechują się wysokim stopniem innowacyjności oraz bardzo dużym potencjałem biznesowym. Selekcja Pomysłów uwzględniała wyłącznie kryterium jakościowe co oznacza, że wsparciem zostali objęci nie tylko autorzy lokalnych pomysłów, ale również wnioskodawcy z wielu innych miast m.in. Poznania, Bydgoszczy, Zielonej Góry. 

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem