• kom. 532 305 342

Pierwszy artykuł z cyklu o optymalizacji podatkowej w czasopiśmie „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”

W marcowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” ukazał się artykuł pt. „Wynik finansowy a przepływy pieniężne – wstęp do optymalizacji podatkowej wyniku Finansowego”.  Traktuje on o możliwościach zarządzania wielkością zobowiązania podatkowego oraz o korzyściach jakie przynosi optymalizacja podatkowa, które poparte zostały przykładami z praktyki gospodarczej.  Artykuł stanowi wprowadzenie do kolejnego tekstu na temat optymalizacji podatkowej, który ukaże się niebawem w kolejnym numerze czasopisma.

Fragment artykułu jest dostępny pod linkiem: http://www.dcfconsulting.eu/resources/page/file/Wynik%20finansowy%20a%20przep%C5%82ywy%20pieni%C4%99%C5%BCne.pdf

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Pierwszy artykuł z cyklu o optymalizacji podatkowej w czasopiśmie „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem