Ocena opłacalności projektów

Ocena opłacalności projektów

20 lutego 2020

W niniejszym artykule przedstawiona została metodologia dokonywania oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. W części pierwszej zaprezentowano zasady wyznaczania poszczególnych kategorii niezbędnych w ocenie efektywności inwestycji takich jak:

  • Prognoza przepływów pieniężnych generowana w związku realizacją projektu,
  • Stopa dyskontowa stanowiąca średnioważony koszt kapitału,
  • Długość ekonomicznego cyklu życia projektu.

Szczególną uwagę poświęcono omówieniu pierwszej z wymienionych kategorii – prognozie przepływów pieniężnych.

Ostatni fragment artykułu obejmuje ilustrację zagadnień przedstawionych w części pierwszej i drugiej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej rozważającego wdrożenie projektu polegającego na zakupie technologii do wytwarzania nowego preparatu.

Artykuł znajduje się na stronach czasopisma pod linkiem: Ocena opłacalności projektów

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem