Nasi specjaliści o tworzeniu biznesplanu dla różnych scenariuszy rozwoju otoczenia dla dwumiesięcznika „Finanse i Controlling”

Nasi specjaliści o tworzeniu biznesplanu dla różnych scenariuszy rozwoju otoczenia dla dwumiesięcznika „Finanse i Controlling”

2 listopada 2016

W najnowszym listopadowo-grudniowym numerze czasopisma „Finanse i Controlling” ukazał się artykuł autorstwa Roksana Kołaty i dr Dariusza Stronki. Biznesplan jest dokumentem wykonywanym w celach planistycznych, a więc służy spełnianiu jednej z podstawowych funkcji zarządczych – planowaniu. Ponieważ biznesplan jest z natury dokumentem długofalowym, prognozy finansowe tworzone na etapie planowania mogą być obarczone pewnym błędem. Determinuje to konieczność tworzenia prognoz dla różnych wariantów rozwojowych. Artykuł zatytułowany „Prognozy finansowe dla różnych scenariuszy rozwoju otoczenia – wersjonowanie biznesplanu” podejmuje właśnie tematykę tworzenia prognoz dla projektów inwestycyjnych uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji. Sposób, w jaki zmienność czynników zewnętrznych oddziałuje na sytuację finansową przedsiębiorstwa w związku z realizowaną inwestycją został zilustrowany przykładem.

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem