• kom. 532 305 342

Lean Management na przykładzie procesu księgowego w czasopiśmie „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”

Lean Management na przykładzie procesu księgowego  w czasopiśmie „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”

1 maj 2018

W majowym numerze „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” został przedstawiony artykuł o Lean Management na przykładzie procesu księgowego.W artykule omówiono możliwość zastosowania koncepcji „lean” w innych aspektach działalności przedsiębiorstwa aniżeli stricte dotyczących produkcji, czy świadczenia usług. Dla lepszego zobrazowania działań obecnych i zmodyfikowanych posłużono się ujęciem procesowym zilustrowanym zgodnie z koncepcją BPMN. Przeanalizowano przykład który jest oparty na rzeczywistym przebiegu procesu obiegu dokumentów księgowych w przedsiębiorstwie, w którym była przez Autorów realizowana usługa w zakresie poprawy efektywności zarządzania.

Artykuł znajduje się na stronach czasopisma pod linkiem: Lean Management na przykładzie procesu księgowego

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem