• tel. (61) 22 54 338
  • kom. 784 966 404

Kolejny artykuł autorstwa członków naszego zespołu w magazynie „Controlling i rachunkowość zarządcza”!

W publikacji pt. Controlling wspomagający proces due diligence. przedstawiono istotę przeprowadzania kompleksowych badań przedinwestycyjnych przedsiębiorstw (due diligence) w procesach przejęć podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań controllerów w tym procesie. W artykule przytoczono definicję i wyjaśniono istotę procesów przejmowania podmiotów gospodarczych, przybliżono propedeutykę badania due diligence oraz jego znaczenie dla procesów przejęć podmiotów gospodarczych, a także przedstawiono wpływ aplikacji koncepcji controllingu na gruncie badań due diligence. 

Kolejny artykuł autorstwa członków naszego zespołu w magazynie „Controlling i rachunkowość zarządcza”!

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem