Kolejny artykuł autorstwa członków naszego zespołu w magazynie „Controlling i rachunkowość zarządcza”!

Kolejny artykuł autorstwa członków naszego zespołu w magazynie „Controlling i rachunkowość zarządcza”!

14 września 2015

W publikacji pt. Controlling wspomagający proces due diligence. przedstawiono istotę przeprowadzania kompleksowych badań przedinwestycyjnych przedsiębiorstw (due diligence) w procesach przejęć podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań controllerów w tym procesie. W artykule przytoczono definicję i wyjaśniono istotę procesów przejmowania podmiotów gospodarczych, przybliżono propedeutykę badania due diligence oraz jego znaczenie dla procesów przejęć podmiotów gospodarczych, a także przedstawiono wpływ aplikacji koncepcji controllingu na gruncie badań due diligence. 

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem