Identyfikacja i analiza ryzyka specyficznego przedsiębiorstwa na podstawie danych finansowych

Identyfikacja i analiza ryzyka specyficznego przedsiębiorstwa na podstawie danych finansowych

21 października 2019

W niniejszym artykule została dokonana charakterystyka ryzyka specyficznego przedsiębiorstwa oraz zaprezentowane zostały miary oceny zarówno ryzyka operacyjnego (próg rentowności, margines bezpieczeństwa, stopień dźwigni operacyjnej), jak i ryzyka finansowego (stopień dźwigni finansowej, wskaźnik zadłużenia, wskaźniki wypłacalności oraz wskaźniki płynności). Miary te, przy dokonaniu pewnych założeń (lub uzyskania dodatkowych informacji z przedsiębiorstwa) co do wysokości kosztów stałych i zmiennych, mogą zostać skalkulowane na podstawie sprawozdań finansowych.

Artykuł znajduje się na stronach czasopisma pod linkiem: Identyfikacja i analiza ryzyka specyficznego przedsiębiorstwa na podstawie danych finansowych

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem