"Przejęcia jako sposób na wzrost wartości przedsiębiorstwa w czasach kryzysu" (cz.2)

25 lutego 2021

>>>NOWY ARTYKUŁ<<< 

W marcowo-kwietniowym numerze "Finanse i Controlling" (nr 74/2021) ukazała się druga część artykułu o przejęciach przedsiębiorstw dla wzrostu ich wartości w czasach kryzysu.

Pierwsza część artykułu przedstawia motywy przejmowania przedsiębiorstw, cele i korzyści dla podmiotów przejmujących i przejmowanych. Przedstawiony został proces badania przejmowanego przedsiębiorstwa w szczególności due diligence prawne i finansowe oraz wyceny przejmowanego podmiotu.

W drugiej części artykułu praktyczne podejście - omówienie przykładowej transakcji, w której polska spółka, będąca częścią międzynarodowego koncernu w „branży narzędzi”, zakupiła 100% udziałów spółki, która prowadziła działalność w tej samej branży w innej części Polski.

Zanim jednak przejdziemy do omawianego przypadku, przypomnijmy, że w pierwszej części zostały postawione dwie tezy:

  • przejęcia są skutecznym sposobem na wzrost wartości przedsiębiorstwa, również w czasach kryzysu, o ile proces ten przeprowadzany jest w sposób, który istotnie minimalizuje lub wyklucza ryzyka wynikające z asymetrii informacji między podmiotem przejmującym a przejmowanym;
  • sposobem na minimalizację ryzyka wynikającego z faktu, że podmiot przejmujący dysponuje znacznie mniejszymi informacjami na temat przedmiotu transakcji niż zbywca, jest właściwie zaprojektowany i przeprowadzony proces due diligence oraz proces wyceny przedmiotu transakcji.

Założenia transakcji, a także cele procesu due diliigence oraz cele procesu wyceny spółki

Podstawą pierwszych istotnych ustaleń, które miały konstytutywny charakter dla całej transakcji, był pogłębiony wywiad z przedstawicielami nabywcy na temat tego, jak definiuje on swoje interesy. Na tym etapie najistotniejsze okazały się następujące kwestie:

  • zainteresowanie nabywcy transakcją wynikało z wcześniej podjętej decyzji o rozpoczęciu działalności w części kraju, w której działalność prowadziła zbywana spółka;
  • zbywana spółka miała problemy z utrzymaniem płynności finansowej oraz osiągnięciem rentowności, kupno tej spółki przez inną firmę konkurencyjną lub nieformalne „przejęcie” przez inną firmę konkurencyjną jej istotnych zasobów i lokalnych zamówień było najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w przypadku niedojścia transakcji do skutku.

Biorąc powyższe pod uwagę, przeprowadzenie transakcji miało zatem sens dla nabywcy w przypadku stwierdzenia, że będzie to bardziej korzystne względem tworzenia oddziału w tej lokalizacji od podstaw. W tym aspekcie należało uwzględnić zarówno kwestie różnicy horyzontu czasowego związanego z przejęciem istniejącego podmiotu vs „powstanie fabryki od podstaw”, jak i wysokie prawdopodobieństwo utraty możliwości przejęcia dotychczasowych klientów spółki wskutek przejęcia ich przez innego nabywcę zbywanej spółki.

Czytaj więcej w artykule...

Artykuł znajduje się na stronach czasopisma pod linkiem:

https://www.finanseicontrolling.pl/finanse/przejecia-jako-sposob-na-wzrost-wartosci-przedsiebiorstwa-w-czasach-kryzysu-cz-2

Serdecznie zapraszamy do lektury!

#przejęciaspółek #fuzjeiprzejęcia #zarządzaniekryzysowe #finanse #duediligence #wycenaprzedsiębiorstw

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem