Gospodarka w styczniu

Gospodarka w styczniu

19 stycznia 2022

Prezentujemy styczniowy przegląd kluczowych wskaźników makroekonomicznych i prognoz dotyczących kondycji polskiej gospodarki.

 

Według wstępnych szacunków NBP w roku 2021 wzrost PKB wyniósł 5,4% (GUS jeszcze nie opublikował wstępnych szacunków). Z kolei według najnowszych prognoz zebranych w tabeli, instytucje finansowe prognozują średni wzrost PKB w roku 2022 na poziomie 4,58% a na rok 2023 średnia prognoza wzrostu gospodarczego wynosi 3,84%. Mimo, że prognozy co do wzrostu gospodarczego na bieżący i przyszły rok pozostają optymistyczne, to jednak wyraźnie widoczna jest prognoza znacznego spadku tempa wzrostu. Nadal niepokoi wysoka inflacja, która w okresie 12 miesięcy grudzień 2021 – grudzień 2020 wyniosła według danych GUS 8,6% (przekraczając około trzy krotnie cel inflacyjny NBP). Średnioroczna inflacja w 2021 roku wyniosła 5,1%. Narodowy Bank Polski przedstawił najnowszy raport z prognozami gospodarczymi, z którego wynika, iż oszacowane przez ekspertów średnioroczne wskaźniki inflacji w obecnym i przyszłym roku będą kształtowały się powyżej górnej granicy celu inflacyjnego NBP (3,5%).  Centralne prognozy zakładają średnioroczna inflację w 2022 roku na poziomie 7,4%, czyli o 2,3 p.p. wyższą niż w 2021 roku. W 2023 roku średnioroczny wzrost cen szacuje się na 4,4%.  

 

Średnie kursy NBP głównych walut tj. dolara i euro na koniec grudnia br. kształtowały się odpowiednio na poziomie 4,06 PLN i 4,60 PLN. Przewidywane jest umocnienie PLN względem obu walut w przyszłym roku – przewidywane kursy na koniec 2022 roku według BIndicators to: 3,95 PLN za dolara i 4,5 PLN za euro.

 

Wskaźniki wyprzedzające koniunktury zamieszczone w tabeli wskazują na utrzymanie korzystnej koniunktury gospodarczej w najbliższych miesiącach, a ich zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego są (za wyjątkiem wskaźnika CLI i PENGAB) wzrostowe wpływając korzystnie na postrzeganie koniunktury gospodarczej.

 

Według ekspertów DCF najpoważniejsze zagrożenia dla przedsiębiorstw wynikają z wysokiej inflacji, zmian prawnych (w tym konsekwencji wprowadzenia tzw. polskiego ładu), jak i rozwoju pandemii (w tym przede wszystkim w związku z rozprzestrzeniającym się galopująco nowym wariantem koronawirusa – omikrona). Przy stale korzystnej sytuacji gospodarczej, przedsiębiorcy nie powinni zapominać o ciągłym monitorowaniu czynników ryzyka w ciągle zmieniającej się rzeczywistości pandemiczno-prawnej. Spodziewana wysoka absencja pracowników wynikająca z trwającej pandemii oraz „wyprzedzanie” zakupów w związku z inflacją może nasilać obserwowane w ubiegłym roku problemy w łańcuchach dostaw.


#komentarzgospodarczy #koniunktura #gospodarka #wskaźnikimakroekonomiczne

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem