Gospodarka w marcu

Gospodarka w marcu

2 marca 2021

>>> GOSPODARKA W MARCU <<<

Ogólny obraz gospodarki oraz nastrojów zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów nie uległ w stosunku do poprzedniego miesiąca zasadniczej zmianie.

Z istotnych informacji opublikowanych w ostatnim czasie przez GUS warto odnotować, że zgodnie ze wstępnym szacunkiem, produkt krajowy brutto zmniejszył się realnie w IV kwartale 2020 roku w porównaniu do IV kwartału roku 2019 o 2,8%. Z kolei inflacja na koniec stycznia była analogiczna jak na koniec grudnia 2020r., natomiast bezrobocie na koniec stycznie zanotowało wzrost o 0,3p.p.

Mediana zamieszczonych prognoz wzrostu PKB na bieżący rok wynosi 3,9%, a na rok 2022 4,5%. Utrzymuje się nadal optymizm, co do przyszłości wyrażany przez przedsiębiorców, jak i kontynuowany jest wzrost nowych zamówień (w szczególności na eksport), produkcji czy zatrudnienia. Mimo jednakże wzrostu produkcji, rosną zaległości producentów, co wywołuje presję inflacyjną (zgodnie z publikacją IHS Markit – wystąpiło najszybsze tempo wzrostu cen wyrobów gotowych od maja 2004).

Eksperci DCF podtrzymują wniosek sformułowany w poprzednim miesiącu zarówno co do przewidywanego wzrostu intensywności na rynku fuzji i przejęć, jak i rekomendację uważnego zarządzania finansami w tym szczególności utrzymywania zwiększonej rezerwy finansowej na wypadek pojawienia się większych obostrzeń dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem