Gospodarka w maju

Gospodarka w maju

7 maja 2021

Ogólny obraz gospodarki oraz nastrojów zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów nie uległ w stosunku do poprzedniego miesiąca istotnej zmianie.

Wzrost PKB Polski, według prognoz, które ukazały się w kwietniu oscyluje na bieżący rok wokół 3,3%-3,5%, natomiast na rok 2022: 3,8%-4,5%.

W przemyśle optymizm przedsiębiorców utrzymuje się. Ma to swoje źródło w ciągle rosnącym tempie zamówień eksportowych, choć popyt krajowy jest na stosunkowo niskim poziomie.

Utrzymujące się perturbacje związane z dostawami surowców, niedoborami siły roboczej (absencje w pracy wynikające z pandemii), wzrost cen ropy i benzyny na stacjach paliwowych powodują ciągle bardzo silną presję inflacyjną (tym bardziej, że stopy procentowe NBP cały czas pozostają na rekordowo niskim poziomie).

Nadal podtrzymujemy rekomendacje zwiększenia stanów posiadanych materiałów jako zabezpieczenie się przed turbulencjami dostaw oraz skutkami inflacji.

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem