Gospodarka w lutym

Gospodarka w lutym

4 lutego 2021

Z wstępnie opublikowanych właśnie przez GUS za rok 2020 szacunków PKB wynika, że zmniejszył się on w ubiegłym roku w ujęciu realnym o 2,8%. Z kolei wartość wskaźnika inflacji CPI w okresie grudzień 2019/grudzień 2020 wyniosła 3,4%, a stopa bezrobocia na koniec 2020 stanowiła 6,2%. Dane te okazały się nieco korzystniejsze niż wskazywałyby na to jeszcze grudniowe prognozy oraz znacząco lepsze niż wynikałoby to z prognoz pojawiających się w II kwartale 2020r. (kiedy to był przewidywany spadek PKB na poziomie ok. 5%, a stopa bezrobocia miała wynieść nawet 10% na koniec roku). Najczarniejszy scenariusz zatem się nie sprawdził, tym niemniej dla większości przedsiębiorców miniony rok do udanych nie należał.

W bieżącym roku większość instytucji prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie ponad 3%. Scenariusz ten wydaje się tym bardziej uzasadniony, że w stosunku do miesiąca poprzedniego poprawie – bez wyjątku – uległy wszystkie śledzone przez nas wskaźniki wyprzedzające koniunktury. Utrzymuje się optymizm, co do przyszłości wyrażany przez przedsiębiorców, jak i wzrostowi podlegają twarde dane w postaci nowych zamówień (w szczególności na eksport), czy wzrostu poziomu zatrudnienia. To właśnie braki kadrowe są głównym powodem zaległości producentów.

Zdaniem ekspertów DCF bieżący rok może „przynieść” przedsiębiorcom szereg możliwości zajęcia „korzystnych pozycji” na odrodzonym rynku w poepidemicznej rzeczywistości. Z drugiej strony – nadszarpnięte finanse mogą ograniczać pole działalności innym. W tym względzie przewidywany jest wzrost intensywności na rynku fuzji i przejęć. Wszyscy powinni mieć za to na uwadze, że cały czas funkcjonujemy w warunkach podwyższonego ryzyka, a w takim przypadku kluczem do przetrwania i odniesienia sukcesu jest zdolność utrzymania płynności finansowej.

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem