Gospodarka w listopadzie

Gospodarka w listopadzie

4 listopada 2021

Przedstawiamy listopadowy przegląd kluczowych wskaźników makroekonomicznych i prognoz dotyczących kondycji polskiej gospodarki.

Według najnowszych prognoz zebranych w tabeli instytucje finansowe zgodnie prognozują średni wzrost PKB w roku 2021 na 5,1%. Z kolei na rok 2022 średnia prognoza wzrostu gospodarczego wynosi 5,15%. Mimo, że prognozy co do wzrostu gospodarczego na bieżący i przyszły rok pozostają optymistyczne, to jednak coraz bardziej niepokoi wysoka inflacja, która w okresie 12 miesięcy październik 2021 – październik 2020 wyniosła według wstępnych danych GUS już 6,8% (przekraczając mocno cel inflacyjny NBP). Analitycy z IPAG przewidują, że na koniec roku inflacja wyniesie 6,6% a na koniec 2022 roku 4,2%. Z kolei bezrobocie na koniec września wyniosło 5,6% a według prognoz IPAG na koniec bieżącego roku wyniesie 5,8%.

Średnie kursy NBP głównych walut tj. dolara i euro na koniec października br. kształtowały się odpowiednio na poziomie 3,97 PLN i 4,62 PLN. Przewidywane jest umocnienie PLN względem obu walut do końca roku – przewidywane kursy na koniec roku według IPAG to: 3,8 PLN za dolara i 4,6 PLN za euro.

Wszystkie wskaźniki wyprzedzające koniunktury zamieszczone w tabeli wskazują na utrzymanie korzystnej koniunktury gospodarczej w najbliższych miesiącach, a ich zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego są wzrostowe wpływające korzystnie na postrzeganie koniunktury gospodarczej.

Według ekspertów DCF ryzyko pojawienia się stagflacji zostaje jednak utrzymane. Działania Narodowego Banku Polskiego w postaci podniesienia stopy referencyjnej zmierzają do wyhamowania wysokiego wskaźnika inflacji. Niestety wpływ tych działań na zmniejszenie dynamiki wzrostu cen nie jest natychmiastowy, lecz zazwyczaj pojawia się po kilku kwartałach. Kulminacyjny poziom wskaźnika inflacji przewidywany jest na początek przyszłego roku.

#komentarzgospodarczy #koniunktura #gospodarka

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem