Cykl szkoleń on-line "Jak skutecznie planować przedsięwzięcia biznesowe, czyli biznesplan w praktyce

Cykl szkoleń on-line

9 lutego 2021

Cykl trzech webinarów „Jak skutecznie planować przedsięwzięcia biznesowe?” to mini kurs o planowaniu biznesu od fazy pomysłu do jego realizacji. Nie wystarczy bowiem tylko dobry pomysł, ale ważna jest również jego analiza i ocena komercyjnego zastosowania. W tym celu przeprowadzana jest identyfikacja i ocena szans i zagrożeń wynikających z otoczenia, jak i jego sił i słabości rzutujących na jego sukces. Ostatecznie całość „musi się spinać” od strony finansowej.

Podczas webinariów odpowiemy na pytania:

Jak skutecznie planować przedsięwzięcia biznesowe, aby realizować założone cele biznesowe?

Jak identyfikować, oceniać i wykorzystywać w biznesie szanse otoczenia i silne strony projektu?

Jak minimalizować wpływ zagrożeń otoczenia oraz ograniczać słabe strony przedsięwzięcia?

Jak zaplanować przychody i koszty oraz jak ocenić opłacalność inwestycji?

Przeprowadzimy Państwa kompleksowo przez proces planowania biznesu, ilustrując poszczególne zagadnienia praktycznymi przykładami z opracowanych biznes planów. Szczególną uwagę zwrócimy na analizę strategiczną, często niedocenianą, a mająca kluczowe znaczenie dla przyjęcia właściwych założeń do planu finansowego. Na podstawie planu finansowego zrealizowanego w formie case study określimy, na ile przedsięwzięcie jest opłacalne i jakich funduszy wymaga jego przeprowadzenie. Podczas całego cyklu zwracać będziemy szczególną uwagę na kwestie, które pozwalają ustrzec się przed niepowodzeniem.

Więcej szcegółów: https://biznesplan.explanator.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem