Aktualne informacje o wartości indeksu CLI na naszym profilu na Facebooku

Aktualne informacje o wartości indeksu CLI na naszym profilu na Facebooku

8 września 2016

CLI (ang. Composite Leading Indicators) to wskaźnik stworzony przez OECD mający wskazywać na zmiany koniunktury poszczególnych gospodarek krajowych. Uwzględnia on w swojej konstrukcji kluczowe w danym kraju czynniki decydujące o stanie jego gospodarki. Na jego podstawie można określić, w której fazie cyklu koniunkturalnego (ożywienia, rozkwitu, recesji, kryzysu) znajdzie się gospodarka danego kraju w perspektywie najbliższych 6-9 miesięcy.

Wartości wskaźnika CLI są publikowane zwykle raz w miesiącu przez OCED dla 33 krajów członkowskich, sześciu gospodarek nie będących członkami OCED oraz dla ośmiu zagregowanych stref (w tym dla strefy euro). Wartość wskaźnika CLI obliczonego dla Polski będziemy publikować na swoim profilu na Facebooku dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/DCF-Dotacje-Consulting-Finanse-203899679797714/?fref=ts tuż to jego publikacji przez OECD. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego profilu w celu uzyskania aktualnych informacji.

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem