English e-mail

Polski rss

Wyceny przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa stanowi zestaw działań zmierzających do ustalenia faktycznej wartości przedsiębiorstwa. Sporządzane przez firmę konsultingową DCF Dotacje - Consulting - Finanse wyceny przedsiębiorstw są zwykle wynikiem pracy interdyscyplinarnego zespołu złożonego ze specjalistów z dziedzin finansów, zarządzania, ekonomii i marketingu. W razie potrzeby korzystamy też z usług doświadczonych rzeczoznawców majątkowych i biegłych rewidentów. Warte podkreślenia jest, że osoby zaangażowane przez spółkę DCF w proces przygotowania wyceny przedsiębiorstwa mają w tym zakresie dużą wiedzę teoretyczną, jak i szerokie doświadczenie praktyczne. Mogą oni pochwalić się sporządzaniem wycen przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych, a także firm non-profit.

Wycena przedsiębiorstwa służyć może różnym celom. Przede wszystkim dokonuje się wyceny przedsiębiorstwa w przypadku dokonywania:

 • sprzedaży firmy,
 • zakupu/zbycia udziałów przez wspólnika/ akcjonariusza,
 • łączenia lub fuzji z innym podmiotem,
 • podziału przedsiębiorstwa lub wyodrębniania zorganizowanej jego części,
 • wnoszenia aportu do firmy,
 • nowej emisji udziałów/ akcji,
 • wprowadzania spółki na giełdę.

W zależności od celu wyceny przedsiębiorstwa, jak i specyfiki spółki dobierane są przez naszych ekspertów właściwe metody wyceny. W literaturze przedmiotu obowiązuje następująca klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstw:

 • metody dochodowe (z których najczęściej wykorzystywana jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF),
 • metody rynkowe (oparte na wskaźnikach rynku kapitałowego takich jak przede wszystkim P/E, P/EBITDA, P/S, EV/EBITDA),
 • metody majątkowe (takie jak przede wszystkim: metoda odtworzeniowa, metoda likwidacyjna, metoda księgowa),
 • metody majątkowo-dochodowe (m. in. niemiecka, szwajcarska, wykorzystująca wartość reputacji)

Podkreślenia wymaga, że wycena dokonywana przez ekspertów firmy DCF obejmuje zwykle wykorzystanie przynajmniej dwóch – najlepiej nadających się do danej sytuacji – metod wyceny. Zwieńczeniem procesu wyceny przedsiębiorstwa jest opracowanie przez nasz zespół kompleksowego dokumentu przedstawiającego zarówno występującą aktualnie sytuację, warunki działania przedsiębiorstwa, podstawowe czynniki ryzyka działalności przedsiębiorstwa, przewidywania co do sytuacji w przyszłości oraz przyjęte ostatecznie do wyceny założenia, jak również opis zastosowanej metodologii i określenie szacowanej wartości wraz z jej uzasadnieniem. Na życzenie Klienta służymy również merytorycznym wsparciem i pomocą podczas negocjacji warunków transakcji.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Dariusza Stronki: e-mail dstronka@dcfconsulting.eu; tel. 533 805 405

 

PRZYKŁADOWE OPINIE NASZYCH KLIENTÓW:

Współpracę z firmą DCF oceniam bardzo pozytywnie. Współpracujący z Nami Doradcy wykazali się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i szerokim doświadczeniem w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Cenimy sobie ich profesjonalizm i zaangażowanie w pracę a także elastyczność w zakresie dopasowania terminów spotkań.

Edyta Młynarczyk – V-ce Prezes, AGRO-TRANSHANDEL Sp. z o.o.

POBIERZ REFERENCJE PDF

 

W dokumencie, opracowanym przez DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z o.o. w sposób profesjonalny i przejrzysty, zostały przedstawione możliwe warianty połączenia spółek oraz zebrane wraz z uzasadnieniem argumenty za i przeciw każdego z wariantów. Ponadto wykorzystując metody wyceny oszacowano, w jakiej relacji powinny zostać wymienione udziały między akcjonariuszami po dokonaniu połączenia. (…)

Z pełnym zaufaniem polecamy firmę DCF Dotacje – Consulting – Finanse Sp. z o.o. jako profesjonalną i solidną w zakresie świadczenie usług konsultingowo-doradczych dla firm.

Ilona Bańdura - Prezes Zarządu BPK w Poznaniu Sp. z o.o. 
(Grupa kapitałowa spółki giełdowej ZUE S.A.)

Jesteśmy bardzo zadowoleni z podjętej współpracy. Przed otrzymaniem ostatecznej wersji dokumentu otrzymaliśmy wersję wstępną, w stosunku do której przekazaliśmy swoje sugestie. Zarówno wstępną wersję dokumentu, jak i ostateczną wycenę otrzymaliśmy w ustalonym wcześniej terminie. Doradcy firmy DCF byli z nami w ciągłym kontakcie i służyli pomocą w wyjaśnianiu naszych wątpliwości.  

– dr hab. inż. Hanna Wiśniewska-Weinert, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu Obróbki Pastycznej


POBIERZ REFERENCJE PDF

Więcej na temat wyceny przedsiębiorstwa dowiesz się na portalu:

Logo WycenyFirm

Pod naszym patronatem:

Partnerstwo merytoryczne:

Zaufali nam m.in.:

 • Gmina BYTOM
 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 • Fundacja Agro-Mazowia
 • Sinersio Polska Sp. z o.o.
 • Sollus Sp. z o.o.
 • Great Food S.A.
 • Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Ronar sp. z o.o. Czerwonak
 • RAMP sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum" Sp. z o.o.
 • „HYBSZ” Sławomir Hybsz
 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu sp. z o.o.
 • Agro Transhandel sp. z o.o.
 • Global Partnership Management Institute
 • ORTEGA Sp. z o.o.
 • GEDE Sp. z o.o.
 • World Consulting Investment S.A.
 • Politechnika Poznańska
 • Wielkopolski Instytut Jakości
 • Dietsche Sp. z o.o.
DCF - Dotacje Consulting Finanse logo
World Trade Center
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. (61) 22 54 338
fax. (61) 64 68 075
kom. 784 966 404
(w sprawie dotacji unijnych)
kom. 533 805 405
(w innych sprawach)
NIP: 777-32-31-248
REGON: 302411212

© by DCF Dotacje Consulting Finanse 2013. All right reserved. | Powered by RTPC.pl