English e-mail

Polski rss

Musimy żeglować czasem z wiatrem,
czasem pod wiatr, ale żeglować,
nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości
jest jej tworzenie.

Peter Drucker

Każda porażka jest szansą, żeby spróbować
jeszcze raz tylko mądrzej.

Henry Ford

Partnerzy

 Z naszymi partnerami oferujemy kompleksowe usługi konsultingowe dla firm: audyty i analizy prawne, finansowe, w zakresie zarządzania i systemów informatycznych w zarządzaniu, pozyskania finansowania, dotacji etc.

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka "Witkowski i Partnerzy"

Kancelaria Adwokacka "Witkowski i Partnerzy" jest dla firmy DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z o.o.  partnerem strategicznym. Podczas, gdy nasza firma specjalizuje się w analizach i planowaniu, audytach i doradztwie biznesowym, o tyle Kancelaria Adwokacka „Witkowski i Partnerzy” jest uznanym na rynku podmiotem specjalizującym się w prawie upadłościowym i naprawczym w tym w szczególności w oddłużaniu przedsiębiorstw. 

Działając wspólnie z naszym strategicznym partnerem jesteśmy w stanie dokonać wszechstronnego audytu każdego przedsiębiorstwa, tak z punktu widzenia biznesowego (finansowego, marketingowego, logistycznego, strategicznego), jak i prawnego, przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstw, fuzje, jak również sporządzić  prospekty/ memoranda informacyjne.

MBJK AUDYT Benedykt Serwus

MBJK AUDYT Benedykt Serwus

MBJK AUDT Benedykt Serwus to firma audytorska skupiająca biegłych rewidentów o bardzo wysokich kwalifikacjach z długoletnią praktyką w zawodzie. Firma DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z o.o. współpracuje z MBJK Audyt w przypadkach, gdy sprawozdanie finansowe podmiotu budzi zastrzeżenia i występuje zatem potrzeba jego zbadania i wydania wiążącej dla nas opinii o „jakości” sporządzonych sprawozdań finansowych.

EQSM Jacek Rembikowski

Firma EQSM Jacek Rembikowski oferuje produkty informatyczne przeznaczone głównie jako elementy wspomagające zarządzanie i w przypadku organizacji posiadających certyfikowany System Zarządzania Jakością, dają możliwość przeprowadzenia analiz i rzeczywistego doskonalenia funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością. Przeprowadzony spójny audyt przedsiębiorstwa z punktu widzenia poprawy efektywności procesów biznesowych przeprowadzony przez firmę DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z o.o. a następnie wdrożenie w oparciu o jego wytyczne systemu zarządzania jakością oferowanego przez firmę EQSM pozwala na znaczącą obniżkę kosztów, w wyniku czego następuje skokowa poprawa efektywności działalności przedsiębiorstwa.

IFT System

IFT-SYSTEMS

IFT Systems to podmiot specjalizujący się w diagnostyce budynków w zakresie energochłonności oraz stosowania nowoczesnych metod pomiaru i zmniejszania zapotrzebowania na energię. Współpraca z tym podmiotem umożliwia firmie DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z o.o. wykorzystanie szansy związanej z przywiązywaniem dużej wagi przez Unię Europejską do szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym odnawialnych źródeł energii, budynków energooszczędnych, czy wręcz pasywnych. Daje to możliwość dofinansowywania takich inicjatyw ze środków unijnych. To z kolei pozwala potencjalnie firmie DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z .o.o. pozyskać klientów firmy IFT Systems starając się o korzystne dla nich finansowanie ich inwestycji.

Pod naszym patronatem:

Partnerstwo merytoryczne:

Zaufali nam m.in.:

 • Gmina BYTOM
 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 • Fundacja Agro-Mazowia
 • Sinersio Polska Sp. z o.o.
 • Sollus Sp. z o.o.
 • Great Food S.A.
 • Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Ronar sp. z o.o. Czerwonak
 • RAMP sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum" Sp. z o.o.
 • „HYBSZ” Sławomir Hybsz
 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu sp. z o.o.
 • Agro Transhandel sp. z o.o.
 • Global Partnership Management Institute
 • ORTEGA Sp. z o.o.
 • GEDE Sp. z o.o.
 • World Consulting Investment S.A.
 • Politechnika Poznańska
 • Wielkopolski Instytut Jakości
 • Dietsche Sp. z o.o.
DCF - Dotacje Consulting Finanse logo
World Trade Center
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. (61) 22 54 338
fax. (61) 64 68 075
kom. 784 966 404
(w sprawie dotacji unijnych)
kom. 533 805 405
(w innych sprawach)
NIP: 777-32-31-248
REGON: 302411212

© by DCF Dotacje Consulting Finanse 2013. All right reserved. | Powered by RTPC.pl