• kom. 532 305 342

Wycena know-how i patentów

Know How (z ang. „wiedzieć jak”):

informacje o sposobie produkcji nie objęte patentami i umowami licencyjnymi stanowiące zespół doświadczeń, wiedzy technicznej i pozatechnicznej, które mają charakter poufny

Patent:
prawo wyłącznego korzystania z określonego wynalazku

 

 

Wyceny know-how i patentów dokonuje się w szczególności przy:

  • transakcji sprzedaży firmy,
  • wniesieniu patentów aportem do spółki
  • sporządzaniu testów na utratę wartości aktywów
  • udzielaniu licencji na korzystanie z patentów/ know-how (np. w ramach franczyzy)

Wycena patentów/ know-how dokonywana jest za pomocą metody/ metod (dobranych przez ekspertów DCF), najlepiej przystających do konkretnej sytuacji.
 

Główne założenia podstawowych metod:
 

  • kosztowe – zaktualizowana na moment wyceny wartość nakładów, by patent/ know-how odtworzyć,
  • rynkowe - w oparciu o historyczne transakcje rynkowe,
  • dochodowe – bieżąca wartości oczekiwanych korzyści z posiadania patentu/ know-how

 

 


Więcej na temat wyceny know-how i patentów znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl

 

 


Nasi konsultanci to:

  • wieloletni praktycy,
  • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
  • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
ilustracja

 

 

 

Dariusz Stronka

Na Twoje pytania chętnie odpowie:

dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu        tel.: 532 305 342

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem