• tel. (61) 22 54 338
 • kom. 784 966 404

Biznes plany / Plany Rozwoju Eksportu oraz strategie rozwoju

Oferujemy profesjonalne doradztwo gospodarcze

Biznes plan stanowi strategiczny plan rozwoju przedsiębiorstwa. W naszej firmie konsultingowej nad biznes planem pracuje zespół w skład którego wchodzą specjaliści z finansów, marketingu i zarządzania.   Prawidłowo przygotowany biznes plan umożliwia sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem począwszy od zaprojektowania/ zmiany  struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i pozyskania odpowiednich zasobów na realizację strategii (materialnych, ludzkich, finansowych) poprzez efektywną realizację działań i obiektywną ocenę ich realizacji. Na podstawie biznes planu tworzone są zwykle roczne operacyjne plany działalności.

Kompleksowo opracowany biznes plan przez firmę konsultingową DCF Dotacje - Consulting - Finanse zawiera:

 • identyfikację, analizę i ocenę obecnej sytuacji firmy;
 • analizę i ocenę planowanych przez firmę działań;
 • kompleksową analizę strategiczną obejmującą:
  • identyfikację oraz analizę szans i zagrożeń wynikających z otoczenia (w tym z tendencji rynkowych i otoczenia konkurencyjnego),
  • identyfikację oraz analizę sił i słabości przedsiębiorstwa;
 • kompleksowy plan finansowy obejmujący:
  • prognozę sprawozdań finansowych,
  • ocenę efektywności inwestycji,
  • ocenę zagrożenia utratą płynności i wypłacalności,
  • ocenę ryzyka operacyjnego działalności firmy;
 • opracowanie wytycznych pod ustalenie kompleksowej strategii z uwzględnieniem przede wszystkim:
  • strategii marketingowej (w zakresie kształtowania produktu, ceny, dystrybucji i promocji);
  • kształtowania struktury organizacyjnej (w tym zakresów praw, obowiązków i odpowiedzialności w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych), oraz zasobów (ludzkich, finansowych i materialnych);
  • kształtowania struktury kapitału i zarządzania finansami.

Często przygotowane przez nas biznes plany stanowiły podstawę do negocjacji zakresu i warunków finansowania rozwoju przedsiębiorstwa u dawców kapitału (banków, inwestorów).

Na życzenie Klienta opracowujemy również określone elementy kompleksowego biznes planu (np. analizę strategiczną, czy plan finansowy prognozowanego przez firmę przedsięwzięcia) jak też opracowujemy kompleksową strategię rozwoju firmy oraz pomagamy w jej wdrażaniu.

Firma DCF ma także duże doświadczenie w przygotowywaniu biznes planów na potrzeby programu wsparcia polskiego eksportu dofinansowywanego w okresie 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej (6.1. PO IG), w ramach którego sporządzała tzw. plany rozwoju eksportu. Przygotowując plany rozwoju eksportu ocenialiśmy zarówno czynniki ekonomiczne, społeczno-gospodarcze, prawne i geograficzne poszczególnych krajów, jak i występującą na poszczególnych rynkach dla poszczególnych grup produktowych konkurencję, odbiorców, dostawców, substytuty. Ostatecznie ustalane zostały cele dla poszczególnych rynków i produktów oraz cele finansowe.

Każdorazowo szczegółowy zakres biznes planu ustalany jest z Klientem i dostosowywany do potrzeb Klienta. Elastycznie dostosowujemy się do Państwa potrzeb!


W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Moniki Wienskowskiej-Stronka: e-mail: mws@dcfconsulting.eu; tel. 606 66 44 58

 

PRZYKŁADOWE OPINIE NASZYCH KLIENTÓW:

Jakość opracowanego biznes planu oceniamy bardzo wysoko. Doradcy dokonali w biznes planie zarówno analizy rynku, w tym sytuacji i prognoz odnoszących się do ludzi otyłych, konkurencji, dostawców, jak i naszego majątku oraz kadr. Ponadto odnieśli się do jakości naszych produktów, wysokości cen i metod promocji. Zwieńczeniem biznes planu była wielowariantowa projekcja finansowa przychodów, kosztów i sprawozdań finansowych naszej firmy jak i ocena dochodowości. Biznes plan spełnił w pełni nasze oczekiwania. Wskazał nam jasną drogę rozwoju oraz – co najważniejsze – Cambiare S.A. uzyskała kapitał zarówno od indywidualnych inwestorów jak i kredyt bankowy.

Tomasz Janowski – Prezes Zarządu, CAMBIARE S.A.

POBIERZ REFERENCJE PDF

 Współpracę z firmą DCF Dotacje - Consulting - Finanse przy opracowywaniu Planu Rozwoju Eksportu wraz z rozliczeniem jego realizacji oceniam bardzo wysoko. Współpracujący z nami Doradcy firmy DCF wykazali się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i szerokim doświadczeniem w zakresie analizy rynków oraz  realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. (…) Gdy była potrzeba kontaktu osobistego konsultanci firmy DCF przyjeżdżali do naszej firmy w Łodzi na spotkania. Plan Rozwoju Eksportu dla naszej firmy został przygotowany rzetelnie, terminowo i profesjonalnie.

Zuzanna Mierzejewska – Prezes Zarządu, RAMP Sp. z o.o.

POBIERZ REFERENCJE PDF

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem